Page 7 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 7

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                    σελίδα 7

Τουριστικός - Εξωραϊστικός                    Γιάννης Δανιάς: Ένας «ωραίος» Πλατανιώτης*
Όμιλος Πλατάνου: Εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου                    *Δεν τον μπορώ αυτόν τον ανόητο το-                  σκεδάσουμε με λίγες παραδοσιακές νότες,
                                 πικισμό, Πάνω και Κάτω. Σήμερα στην πα-                 δημιουργήθηκε - όπως, είμαι σίγουρος,
Την Κυριακή 12η Αυγούστου έγινε η Γενική             γκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, που μέσα                 συμβαίνει κάθε χρόνο, ή όπου ευλογεί η
Συνέλευση στην αίθουσα του Μουσείου και ο            της ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένας μικρός                 αύρα του Γιάννη – μια ευκαιριακή «λαϊκή
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του           μαχαλάς, εμείς να προσπαθούμε να αντλή-                 εκκλησία» με τα χαρίσματά της. Δηλ. εκεί,
απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου.                σουμε κύρος από τη θέση του μαχαλά ή του                αναμνηστήκαμε το κοινό μας παρελθόν,
Ακoλούθησε διαλογική συζήτηση για διάφορα            σπιτιού μας. Εγώ όλους τους συγχωριανούς                μοιραστήκαμε την καθημερινότητά μας με
θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον             μου, από τα Τσουραπαίικα μέχρι τα Αναγνω-                τις χαρές και τις λύπες της, στοχαστήκαμε
Όμιλο και το χωριό και προσδιορίστηκε ημερομη-          στοπουλαίικα, τους θεωρώ συγχωριανούς                  το μέλλον μας με τις αβεβαιότητές του,
νία των εκλογών η 18η Αυγούστου.                 μου Πλατανιώτες.                            φυσικές και μεταφυσικές.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που πρoέκυψε από
τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:              Τον γνώρισα όταν επέστρεψε στο χωριό,                  Μια τέτοια «παρέα» δεν είναι απλά ένας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ροντήρης Δημήτρης ΑΝΤΙΠΡΟΕ-              μετά από 40 χρόνια ξενιτειάς. Ρώτησα και                συνωστισμός όχλου, αλλά αλληλοπερι-
ΔΡΟΣ: Κωτσόπουλος Νίκος ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-             έμαθα πράγματα για το βίο και την πολιτεία του, από    χώρηση αγαπωμένων προσώπων. Πρόσωπα που
ΤΕΑΣ: Τσουράπας Άρης ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             συμπαθές ενδιαφέρον. Ένας «ανοιχτός» - στο μυαλό     μοιράζονται τα σώψυχά τους, «ομοθυμαδόν και επί
Τσουράπας Νίκος ΤΑΜΙΑΣ: Δανιά Αργυρώ ΜΕ-             και στην καρδιά – άνθρωπος.                τω αυτώ» όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και ξαναλέει:
ΛΗ: Δανιάς Λεωνίδας, Ξύδης Κώστας, Ζαγορί-                                         «όπου υπάρχουν δύο και περισσότεροι και είναι
της Aντώνης, Βλάντης Ανδρέας ΑΝΑΠΛΗΡΩ-               Δεν έχω πρόθεση – ούτε και συμφέροντα - να τον     αγαπημένοι, είμαι κι Εγώ εκεί». Μια πολλή απλή και
ΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οικονόμου Ανδρέας, Λατάνης             αγιοποιήσω. Θα περιοριστώ μόνο σε ένα γεγονός       πολλή «δύσκολη» χειρονομία, που προάγει αλληλεγ-
Χρήστος, Χρυσάς Αθανάσιος                    που, νομίζω, δηλώνει το ποιόν του. Τα τελευταία χρό-   γύη, ενσυναίσθηση και αλληλοπεριχώρηση.
                                 νια, καθιέρωσε μια «παράδοση», τραπεζώνοντας κάθε      Είναι αυτές οι στιγμές, το μοίρασμα αυτών των
                  Kαλή και Δημιουργική θητεία χρόνο του Αγίου Σωτήρα, τους συγχωριανούς μας της     συναισθημάτων που «τσιμεντάρουν», δημιουργούν
                                 Αμερικής – και όχι μόνο.                 την απαραίτητη συνοχή της παρέας, της ομάδας,
                                                              της κοινότητας. Στάσεις ζωής για τις οποίες το χωριό
                                  Εφέτος είχα την τύχη να συμπεριληφθώ στην τυ-     μας, δυστυχώς, παρουσιάζει έλλειμμα. Δεν είναι θέμα
                                 χερή ομήγυρη, ως παλιός Ελληνο - αμερικάνος. Παρά     χρημάτων. Το διακύβευμα - που λένε και οι πολιτικά-
                                 τη λαίλαπα των μνημονίων που μας μαστίζει, ένα      ντηδες - δεν είναι το «να έχεις», αλλά το «να είσαι».
                                 τραπέζωμα, όσο πλούσιο και αν είναι, δεν εντυπω-       Ευχαριστώ το Γιάννη που μου πρόσφερε αυτό το
                                 σιάζει. Είναι η ατμόσφαιρα και η δυναμική τα οποία    «αντίδωρο». Γιάννη, εύχομαι να έχεις χρόνια πολλά και
                                 δημιουργεί η ομήγυρης, που εντυπωσιάζει και τιμά     «αντρόπιαστα».
                                 και τον οικοδεσπότη.
                                                                                        Δημήτρης Καραγιώργος
                                  Μέχρι να σερβιριστούμε, να απολαύσουμε τα νοστι-
                                 μότατα εδέσματα, τα χωνευτικά επιδόρπια και να δια-

Δυο διακρίσεις στην Ευρώπη                    Το σχολείο Κάτω Πλατάνου                 χώρου του σχολείου σαν μουσείο. Εμείς σαν απόδημοι
για την Ευαγγελία Πλατανιώτη
                                 Πριν από ακριβώς ένα χρόνο ο Εκπολιτιστικός Σύλλο-    προσφέραμε μια ιδέα για το πώς θα θέλαμε να διαμορ-
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Ευαγ-            γος Κάτω Πλατάνου (Αγία Παρασκευή) μέσω του εκλε-
γελία Πλατανιώτη στο τεχνικό πρόγραμμα του            κτού και πολύ σεβαστού συμπατριώτη μας κ. Ιωάννη     φωθεί ο χώρος. Η τελική απόφαση θα ληφθεί βεβαίως
σόλο καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο Ευρωπαϊκό           Δανιά έστειλε έκκληση προς όλους εμάς τους απόδη-
Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Γλασκόβης. Η ελ-           μους Κάτω Πλατανιώτες Αμερικής να βοηθήσουμε στην     από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Αγία Παρασκευή» σε
ληνίδα πρωταθλήτρια κατετάγη τέταρτη, όπως και          επιδιόρθωση πολύ σοβαρών βλαβών που είχαν συμβεί
πριν από δυο χρόνια στο Λονδίνο, ξεπερνώντας στις        στο πάτωμα και σ’ έναν από τους τοίχους του σχολικού   συνεργασία με μέλη του ή εκπροσώπους του στο Κάτω
λεπτομέρειες την Ισπανίδα Ιρένε Χιμένο.             κτιρίου που είχε κτισθεί το 1924 πάλι με οικονομική βοή-
Την πέμπτη θέση κατέλαβαν οι Ευαγγελία Πλα-           θειατων«Βονωρτιάνων Αμερικής» εκείνηςτηςεποχής.      Πλάτανο. Τα ονόματα όσων συνεισέφεραν στην επιδιόρ-
τανιώτη και Εβελίνα Παπάζογλου στο ελεύθερο           Με πρωτοβουλία του κ. Ιωάννη Δανιά συνεστήθη
πρόγρ αμμα του ντουέτου καλλιτεχνικής κολύμβη-          αμέσως επιτροπή εράνου αποτελούμενη από τους κ.κ.     θωση-αναμόρφωση του σχολείου είναι τα εξής: Ιατρός
σης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος          Αριστείδη Αδραχτά, Γεώργιο Ν. Βλάντη, ιατρό Αντώ-     Αντώνιος Αδραχτάς, Αριστείδης Αδραχτάς, Κων-
υγρού στίβου της Γλασκόβης. Το ελληνικό ζευγάρι         νιο Βλάντη, Ιωάννη Δανιά, Δημήτριο Κωσταρά και      σταντίνος Αδραχτάς, Ιωάννης Αργύρης, Σταυρούλα
πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό          την κ. Ελένη Στρατηγού.                  Αδάμης (γένος Θεοφάνη), ιατρός Αντώνιος και Αν-
και συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία (89,1667β.),          Η επιτροπή συναισθανομένη την μεγάλη επιρροή που     δρονίκη Βλάντης, Γεώργιος Ν. Βλάντης, Γεώργιος Κ.
ξεπερνώντας καθαρά τα ντουέτα της Γαλλίας και          το σχολείο (σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα) άσκησε στη δια-   Βλάντης, Μαρίνα Βλάχος (κόρη Ολυμπίας Βονώρτα),
της Αυστρίας (τις αδελφές Αλεξανδρή) πλησιάζο-          μόρφωσή μας σαν ανθρώπων και στη μετέπειτα εξέλιξή    Ολυμπία Βονώρτα (γένος Πράκα), Ηλίας Γεωργα-
ντας αρκετά τις Ισπανίδες, που πήραν την τέταρτη         μας στην κοινωνία ενήργησε γρήγορα. Η πλειοψηφία     κόπουλος, Θωμάς Γιαννόπουλος, Ιωάννης Δανιάς,
θέση.                              των συγχωριανών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας   Γεώργιος Α. Δανιάς, Αθηνά Δημητρακοπούλου (γέ-
                                 εκτιμήσει την μεγάλη προσφορά του σχολείου στη      νος Σκουφή), Σπύρος Δημητράτος (φίλος μελών του
                                 διαμόρφωση της δικής τους μετέπειτα ζωής, ανταπο-     Συλλόγου), Αθανάσιος Θεοφάνης, Κωνσταντίνος
                                 κρίθηκαν γρήγορα στην ερανική μας έκκληση.        Θεοφάνης, Κατίνα Θεοφάνης (γένος Πρωτοπαπά),
                                 Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν συνολικά       Κασσιανή Καλαβρουζιώτης (γένος Πλατανιώτη),
                                 περίπου 8.650 δολάρια. Εξ αυτών διατέθηκαν 7.000     Γιαννούλα Καραγεώργου (γένος Πορφύρη), Γιαν-
                                 δολάρια για την επιδιόρθωση του δαπέδου του σχο-     νούλα Κέρβερος (γένος Αδραχτά), πρώην γυμνασι-
                                 λείου (μπάζωμα, σιδέρωμα, τσιμέντο, πλακάκια) και     άρχης Δημήτριος Κωσταράς, ιατρός Γεώργιος Δημ.
                                 επιδιόρθωση των ρωγμών και μποζιασμάτων των τοίχων    Κωσταράς, ιατρός Ιωάννης Νικ. Κυριαζής, Ευγενία
                                 από τον εξαιρετικό μάστορα και συμπατριώτη μας κ.     Παπαθανασοπούλου (γένος Βλάντη), Γιώτα Πατί-
                                 Αποστόλη Τσουράπα, (τα μέλη της επιτροπής τον       λης (γένος Σικόλα), Μιλτιάδης Πορφύρης, Αντώνιος
                                 ευχαριστούν θερμά). Απομένουν περίπου 1.650 δολάρια    Πράκας, Σπύρος Πράκας, Αθανάσιος Πράκας, Ει-
                                 που θα διατεθούν για την διαμόρφωση του εσωτερικού    ρήνη Πρωτοπαπάς (γένος Πλατανιώτη), Πανωραία
                                                              Ροντήρης (γένος Αναγνωστοπούλου), Παρασκευή
 ΑΜCO                                    Εργαστήριο                  Ροντήρη (γένος Πράκα), λογιστής Κώστας Σκουφής,
                                       Χρυσοχοΐάς                  Ελένη Στρατηγός (γένος Πράκα), Σοφία Φασόλας
 Λογιστικό Γραφείο                                                    (γένος Πράκα), Αρετή Χατζής (γένος Βλάντη), Ελέ-
                                       ευαγ. καλαθα                 νη Τσούνης και ο Σύλλογος Πλατανιωτών και Κάτω
Βασίλης Μπακατσιάς                                                     Πλατανιωτών Αμερικής.
Ψαρρού 17, Ναύπακτος                               πώληση χονδρική - λιανική         Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Ελένη Δημ. Τσούνη
Τηλ.: 26340 25685, κιν: 6936115672
                                 Αστυδάμαντος 4 - Παγκράτι, τηλ.: 210.72.35.877      που αν και όχι Κάτω Πλατανιώτισσα συνεισέφερε ένα

                                                              πολύ σεβαστό ποσό για την ανακαίνιση του σχολείου.

                                                              Συνέχισε έτσι την παράδοση του αείμνηστου συζύγου

                                                              της Τάκη Τσούνη να βοηθά το χωριό μας σε κατάλλη-

                                                              λες στιγμές. Επίσης πολλές ευχαριστίες στον Σύλλογο

                                                              Πλατανιωτών και Κάτω Πλατανιωτών.

                                                              Παραδοσιακή Ταβέρνα

                                                              “στης Μαρίας”

                                                              Περδικόβρυση Ορεινής Ναυπακτίας
                                                               τηλ.: 26340 48.311 - 697.644.3830
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12