Page 6 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 6

σελίδα 6                                                        Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

                          Το Πρόσχιο στον Αγώνα του '21

Με την έλευση του νέου έτους 2021 συ-            ποιώντας αρχειακά στοιχεία και ευρεία βιβλι-       δημήτρη Χριστόπουλο ή Τζερεμέ από την Κλεπά, που
    μπληρώνονται διακόσια (200) χρόνια          ογραφία, έχω καταχωρήσει αρκετά ιστορικά         ανασκολοπίσθηκεστηνΑλαμάναμετονΘανάση Διάκο.

από την έναρξη της Επανάστασης του 1821           γεγονότα, καθώς και τους αγωνιστές που έ-          Επίσης τα θύματα σ΄ όλη τη Ναυπακτία ήταν πολλά
                                                            (Βλπ. στο υπό έκδοση βιβλίο μου: Η Ναυπακτία (Κρά-
που οδήγησε στην ανεξαρτησία του σκλα-            χουν επισημανθεί από την έρευνα κατά χωριό.        βαρα και Βενέτικο ) στον Αγώνα του 1821).

βωμένου Γένους.                       Βέβαια, ο Πλάτανος ως κεφαλοχώρι πα-             Υλικό για το ΄21 στη Ναυπακτία υπάρχει αρκετό (βλπ.
                                                            ακόμα Γ. Τσατσάνης, Ντ. Μακρυγιάννης) όπου οι
Ενόψει των εκδηλώσεων που έχουν προ-             ρουσιάζει τους περισσότερους αγωνιστές          ενδιαφερόμενοι θα βρουν πολλά στοιχεία.

γραμματισθεί να γίνουν σε πανελλαδικό,            που ξεπερνούν τους εκατό (100). Πρέπει να          Πέραν της εκδήλωσης που πρέπει να γίνει στην έδρα
                                                            της ενότητας, στον Πλάτανο, σεμνές τελετές μπορούν
αλλά και τοπικό επίπεδο, του κορωνοϊού ε-    γράφει ο  επισημανθεί ότι πέραν αυτών σίγουρα υπάρ-         να οργανωθούν σ' όλα τα χωριά του Προσχίου. Το
                                                            οφείλουμε σ' αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε
πιτρέποντος, χρήσιμο και αναγκαίο       Χαράλαμπος Δ.           χουν και άλλοι που αναμένουν τους   σήμερα ελεύθεροι. « Οι ήρωες πεθαίνουν πραγματικά,
                                                            μόνο όταν τους λησμονούμε». Τελειώνοντας πρέπει να
είναι όλες οι δημοτικές Ενότητες,  Χαραλαμπόπουλος               αναδιφητές να διώξουν τη λήθη και να συγχαρώ τους συντελεστές της εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ
                                                            ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» που με φιλοξενεί, αδελφούς Νίκο
πρώην δήμοι, να συμμετάσχουν                           τους φέρουν στο προσκήνιο.      και Βασίλη Δημ. Ζήσιμο που συνεχίζουν επιτυχώς το
                                                            δύσκολο έργο της έκδοσής της μετά τον αδόκητο θά-
στους εορτασμούς και όχι μόνο η                         Εξέχοντες από τον Πλάτανο αγωνι-   νατο του πρωτοπόρου στην έκδοση της εφημερίδας και
                                                            αγαπητού συνεργάτη μου στην Ε.ΝΑ.Μ. μακαριστού
έδρα του Δήμου Ναυπακτίας.             στές είναι οι Ροντηραίοι που πλήρωσαν βαρύ φόρο αί-         Νίκου Σκουφή. Εύχομαι η εφημερίδα που συμπλή-
                                                            ρωσε είκοσι (20) χρόνια να συνεχίσει απρόσκοπτα την
Το Πρόσχιο, ο τέως Δήμος Πλατάνου και τα δύο ματος , οι Σισμαναίοι από την Αράχωβα, οι Πυλαριναίοι           έκδοσή της, γιατί μαζί με τον ηλεκτρονικό ιστότοπό της
                                                            "e-nafpaktia.gr" επιτελούν σπουδαία αποστολή που
χωριά που εντάχθηκαν αναιτιολογήτως στον Δήμο Θέρ- από το Αχλαδόκαστρο, οι Πρωτοπαπαίοι (Κοτιναίοι)          συνδυάζει το παρελθόν , με το παρόν και το μέλλον.

μου,απότηναρχήτηςΕπανάστασηςέλαβανμέροςστον από την Κλεπά, ο Χιλίαρχος Γιάννης Κοσκινάς και οι

αγώνα, με ενθουσιασμό και πίστη στην Ελευθερία.  Ντρολιαίοι από το Λιβαδάκι, οι Γιωργανταίοι από το

Κάποια από τα χωριά του Προσχίου καταστράφηκαν Νεοχώρι, οι Μιχαλοπουλαίοι και οι Μαρκαντωναίοι

από τις οθωμανικές ορδές και το χώμα τους ποτίστηκε από την Περδικόβρυση, ο Κώστας Κεφαλιακός από

από το αίμα δεκάδων αγωνιστών.           την Περίστα που έπεσε έξω από το Μεσολόγγι, οι Χα-

Μάχες σημαντικές έχουν συναφθεί από την Τέρνοβα ντζοπουλαίοι από τη Χώμορη, οι Παπαβιέροι από

(Δενδροχώρι), την Αβόρανη (Λιβαδάκι ) και την Κλεπά τον Πέρκο, οι Μπουζουκαίοι από τον Αϊ Δημήτρη, οι

μέχρι τον Πλάτανο και τη Σέλψα (Διασελάκι ).    Σκυβαλιαραίοι από Δενδροχώρι, οι Μελισσαίοι από

Στο βιβλίο μου: Του Δήμου Πλατάνου (πρώην Καστανιά και οι Χολεβαίοι από το Διασελάκι.

Προσχίου) τα χωριά, Ε.ΝΑ.Μ. (2009, 2016) χρησιμο-     Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε και τον ιερέα Παπα-

Σταλήμερος Κων/νου Ευθύμιος                           Παναγιώτης Δανιάς: ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών

                   Ο παππούς του Σουλιώτης (καταγωγή     Δικαστών από την Περδικόβρυση
                   Καλαρύτες) έφτασε στον Πλάτανο με
                   τους εξοδίτες του Μεσολογγίου όπου                     Ένα ακόμη άξιο τέκνο της Ορεινής Ναυπακτίας διακρίνεται στο
                   παρέμεινε και δημιούργησε οικογένεια.                   δημόσιο βίο της Χώρας μας. Ο Εφέτης Παναγιώτης Δανιάς με
                   Ο Ευθύμιος γεννήθηκε στον Πλάτανο το                    καταγωγή από την Περδικόβρυση, που την επισκέπτεται κάθε
                   1870.Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στον                    Καλοκαίρι, διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό και πρόσφατα εκλέχτηκε
                   Πλάτανο. Στην συνέχεια διορίστηκε στα                   από τους συναδέλφους του της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών να
                   Ταχυδρομεία και το 1924 ήταν Επιθεωρητής                  τους εκπροσωπεί από την τιμητική θέση του Προέδρου.
                   Ταχυδρομείων Αθηνών. Κρίθηκε μη                      Ο Παναγιώτης Δανιάς γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής το 1968.
                   στρατεύσιμος στη διάρκεια του πολέμου                   Η καταγωγή του είναι και από τους δύο γονείς από την Περδικόβρυση
                   1912-1913 όμως αυτός κατετάγη εθελοντικά.                 της Ορεινής Ναυπακτίας. Είναι το δεύτερο παιδί πολύτεκνης
Όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη κλήθηκε να παραλάβει από                            οικογένειας. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διαθέτει
τους Τούρκους το Ταχυδρομείο και Τηλεγραφείο. Επίσης οργάνωσε                          ένα Μεταπτυχιακό Δημοσίου Δικαίου από το ίδιο Πανεπιστήμιο και
και ανέλαβε την κατασκευή της τηλεφωνικής γραμμής από τις Πρέσπες        ένα από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου στη Φιλοσοφία του
μέχρι την Δράμα. Κατά τη διάρκεια που υπηρετούσε σαν διευθυντής         Δικαίου, ενώ διετέλεσε και Έφεδρος Αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1992.
στην Αθήνα βοήθησε πολλούς χωριανούς του να διορισθούν και να          Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά. Το 1995 εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστών
εργασθούν στην Τηλεγραφική υπηρεσία και στα Ταχυδρομεία. Πέθανε         και από το 1997 υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης Δ.Δ. στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Βόλου,
στην Αθήνα το 1936. (Η φωτογραφία είναι από τον εορτασμό των 100         Κέρκυρας και Μυτιλήνης, σαν Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. στην Αθήνα από το 2012, και ως
χρόνων από την επανάσταση του 1821. Ο Ευθύμιος είναι στην πάνω          Εφέτης Δ.Δ. από το 2015 κ.ε, στα Διοικητικά Εφετεία Ιωαννίνων και Αθηνών. Εκλέγεται στο
σειρά αυτών που κάθονται και είναι ο 2ος από αριστερά).             Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών από το 2009 και αναδείχθηκε Πρόεδρος το έτος 2020.
                                         Να του ευχηθούμε και εις ανώτερα και πάντα να τιμά την Ναυπακτιακή καταγωγή του πού
               Νίκος Δεδόπουλος, Πλάτανος Ναυπακτίας - Διαχρονικά ανελλιπώς προβάλει μέσα από το διαδίκτυο.

 ΑΜCO                                                          Εργαστήριο
                                                            Χρυσοχοΐάς
 Λογιστικό Γραφείο
                                                             ευαγ. καλαθα
Βασίλης Μπακατσιάς
Ψαρρού 17, Ναύπακτος                                                    πώληση χονδρική - λιανική
Τηλ.: 26340 25685, κιν: 6936115672
                                                       Αστυδάμαντος 4 - Παγκράτι, τηλ.: 210.72.35.877

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ                                            Παραδοσιακό Καφεκοπτείο
                                                         ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
   ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ                                         Ιντζέ 14, Ναύπακτος, ΤΚ 303 00 (έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής)
                                                               τηλ.: 26340 23630, fax: 26340 26806
     Κηφισίας 32, 5ος όροφος,
         έναντι President
        τηλ.: 2107707877

                                             ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ             ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

                                         Επισκευές και βαφές επίπλων        ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                         Κατασκευές επίπλων κουζίνας      ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
                                                            -ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
                                         ΜΑΡΟΥΓΚΑ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ       ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 36,

                                             ΙΩΝΙΑΣ 98, ΑΧΑΡΝΕΣ •       ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
                                              ΤΗΛ.: 210 2403575     ΤΗΛ.: 26340 25293
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11