Page 2 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 2

σελίδα 2                                                      Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

>σ ημείωμαεκδότη                   >βιβλιοπαρουσίαση

Μετιςπολλέςδυσκολίες                Από το συνεργάτη μας Βασίλη Πολιτόπουλο
      απόυγειονομικήςκαι
      οικονομικήςπλευράς            Βασιλική Τουμπάνου: Κώστα Κωτούλα «… μίλα μας σαν τη βροχή»
πουδημιούργησεηπανδημία
κυκλοφορείτονέοφύλλοτηςε-             Η Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική                    στην πανελλήνια κοινωνία. Συνεργάσθηκε με
φημερίδαςμας,κρίνονταςότιθα            Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, δια του Διευθυντή                  κορυφαίους καλλιτέχνες οι οποίοι απέδωσαν
αποτελέσειμια‘’νοερή’’φυγήαπό           της κ. Γιάννη Χαλάτση, με την προσφο-                   κατά τον καλύτερο τρόπο τα τραγούδια του.
τηδύσκοληκαθημερινότητα.               ρά της στην πνευματική ζωή του τόπου,                   Συνδέθηκε με αδελφική φιλία με λαμπρούς
Μεμεγάληπροσπάθειαπιστεύ-              και όχι μόνο, καταλαμβάνει περίοπτη θέση                 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
ουμεότιδημιουργήσαμεένα              στη σειρά αξιολόγησης των Βιβλιοθηκών
φύλλομεποικιλίαθεμάτωναπό            της Ελλάδας. Με το νέο της βιβλίο που                     Στο ποίημά του, «Στην αδελφή», ένα από
πολλούςεκλεκτούς,παλιούςκαι             κυκλοφόρησε, «… μίλα μας σαν τη βροχή»,                  τα λίγα που σταχυολογεί η συγγραφέας για
νέουςσυνεργάτες,ανάμεσάτους             πρόσθεσε άλλον ένα χρυσό κρίκο στην ολό-                 να δείξει ότι ο Κώστας Κωτούλας γνωρί-
οιστοριοδίφηςπρώηνπρόεδρος             χρυση αλυσίδα των εκδόσεών της.                      ζει την αξία των λέξεων που εκπέμπουν
τηςΟ.ΣΥ.Ν.καιτηςΕ.ΝΑ.Μ.,                                                   εμπιστοσύνη, οικειότητα, αισιοδοξία, αν-
ΧαράλαμποςΧαραλαμπόπουλος                Το κείμενο είναι της γνωστής και εκλε-                 θρώπινα συναισθήματα, γράφει: «Τα μάτια
μεέναάκρωςεπίκαιροκείμενογια           κτής λογοτέχνιδας κ. Βασιλικής Τουμπά-                  σου που κάποτε γονάτισε μπροστά τους,// γιατί
τα200χρόνιααπότηνεπανάστα-             νου. Στο πόνημά της, η διαλεχτή συγγρα-                  έμοιαζαν τόσο με κάτι άλλα που γνώρισε,//
σητου1821.Ηπανδημίαέφερε             φέας, με λόγο εύστοχο, καίριο και θαρρετό, ξετυλίγει    όταν τον έβανε η μητέρα γονατιστό στα εικονίσματα// του
μεγάλοπλήγμακαιστηντοπική             τη ζωή και το πλούσιο έργο του αείμνηστου Κώστα      πατρικού σπιτιού.// Πόσες στιγμές δεν είναι καρφωμένες
κοινωνίακαιοικονομία,καιεπέβα-           Κωτούλα, από την παιδική του ηλικία μέχρι τον θά-     στη θωριά του,// μια γιασεμιά, ένα τραγούδι, μια καρέκλα, τα
λεμια‘’βουβήκαισκοτεινή‘’ερη-           νατό του (1938-2018). Ο αναγνώστης γίνεται συνταξι-    κάρβουνα,// πόσο κόκκινα έμοιαζαν τα χέρια του πάνω από
μιάστηνχειμωνιάτικηερήμωση             διώτης στην πορεία του Κώστα Κωτούλα. Ιδιαίτερα      τα κάρβουνα// κι οι νύχτες μια παρέλαση που φώτιζες εσύ..»
τωνχωριώνμας.Ηδύσκοληαυτή             φροντισμένη, από κάθε άποψη, η έκδοση αποδίδει τις      Με το βιβλίο «… μίλα μας σαν τη βροχή», έρχεται
περίοδοςαντίθεταεπιτυχώςσυν-            ημερομηνίες, τις γενεαλογίες, τις συγγενικές και φιλι-   στο φως μια συναρπαστική ζωή. Μέσα από τη βιογρα-
δυάστηκεμεμεγάληπροβολήτης             κές σχέσεις σωστά. Επειδή η βιογραφία δεν επιτρέπει    φία αναδύεται ο βίος μιας οικογένειας αστικών χαρα-
ΝαυπακτίαςκαιτηςΟρεινήςστα            αυθαίρετα συμπεράσματα, υποθέσεις, ταυτίζεται με      κτηριστικών στη Ναύπακτο, στην όμορφη καστρού-
Μ.Μ.Ε.μετελευταίατηνεκπομπή            το πρόσωπο που βιογραφείται, αλλά παράλληλα και      πολη. Ο Κώστας Κωτούλας λάτρευε την πόλη του, την
"ΑπόΤόποσεΤόπο"τουΧρήστου             αποστασιοποιείται.                     ωραιότατη νύμφη του Κορινθιακού. Προέβη σε πλήθος
ΜυλωνάστονΠλάτανο.Αξίζουν                                           ενεργειών ώστε να τη βγάλει από την αφάνεια, πάντα
συγχαρητήριασεόλουςόσους                Ο Κώστας Κωτούλας υπήρξε πνευματικός άνθρω-       εθελοντικά, χωρίς ιδιοτέλεια.
συνέβαλανστηπραγματοποίησή              πος, επιφανής δεξιοτέχνης στιχουργός θαυμάσιων και      Στο βιβλίο περιέχονται κάποια από τα αντιπροσωπευ-
της.Μετοβλέμμακαιτησκέψη             αξέχαστων τραγουδιών. Γράφει η ποιήτρια Δέσποινα      τικά ποιήματά του, πεζά κείμενα, κρίσεις συνεργατών
στραμμένηπάντακάθενέαχρονιά            Δεμερτζή: «Πόσο αγαπημένα τα τραγούδια αυτά και για    του για το έργο του και έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φω-
σεαυτούςπουαπόμειναννα"φυ-            πόσες αγάπες μιλούν. Φθάνουν γλυκόηχα στ’ αφτί μας τα-   τογραφίες γύρω από τον κύκλο της επίγειας παρουσίας
λάττουνΘερμοπύλες‘’σταΟρεινά            ξιδεύοντας με ένα προνομιακό «μαγικό χαλί» τις νότες του  του. ένα ξεχωριστό βιβλίο, προσεγμένο, που κινεί το
χωριάμας                       συνθέτη. Μα όσο ξεχωριστές και άφθαστες σε μελωδίες του  ενδιαφέρον με το οδοιπορικό του αείμνηστου ΚΩΣΤΑ
                            Γιάννη Σπανού που τους επενδύουν, τόσο γλυκά κι ανθρώπινα ΚΩΤΟΥΛΑ. Κλείνω την παρουσίαση του πονήματος της
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ              ακούγονται οι στίχοι των τραγουδιών του Κώστα Κωτούλα».  κ. Βασιλικής Τουμπάνου με μια στροφή από το ποίημά
           ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ                                         του «Αν φύγεις εσύ»:
                              Ευτύχησε να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια με      «Αν φύγεις εσύ,// ένα τραγούδι θα πνιγεί στο παράπονο//
  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                 πνευματικά ενδιαφέροντα. Ο σπόρος της πνευματικής     και κάποιο αστέρι θα φτερουγίσει στον ουρανό// μέσα σε μ’
        ΝΑΥΠΑΚ ΤΙΑΣ               αναζήτησης βρήκε κατάλληλο έδαφος στο πρόσωπό του.     απέραντη πίκρα».
                            Άρχισε ν’ ανθίζει από τα παιδικά του χρόνια για να δώσει
            ΙΔΡΥΤΗΣ             αργότερα, στην ώριμη ηλικία, καρπούς μ’ απλοχεριά
        ΝΙΚΟΣ Ι. ΣΚΟΥΦΗΣ
                            Θανάσης Κων. Καλαβρουζιώτης: Τα «Καλούδια» Της Μάνας μου
          ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
   ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ            Ο κ. Θανάσης Κων. Καλαβρουζιώτης πέρα                   γλέντι κρατούσε δύο και τρεις ημέρες. Στο
                            από τα άρθρα του γύρω από την ιστορική                  κεφάλαιο ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ παρου-
      ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ             διαδρομή της Χάλκειας του Δήμου Ναυπα-                  σιάζεται πώς υδρεύονταν τότε οι κάτοικοι.
          Α. Φ. Μ. 999752923         κτίας και τις παρεμβάσεις του σε θέματα                  Πώς το νερό της πηγής το χρησιμοποιούσαν
          Δ. Ο. Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ         που άπτονται της τοπικής ανάπτυξης και της                για την άρδευση των κήπων, των περιβολιών.
                            προστασίας του περιβάλλοντος, είναι γνω-                 Σ’ αυτή την ιεροτελεστία πρωταγωνιστής ο
           ΕΚΔΟΤΗΣ              στός από την κυκλοφορία δύο βιβλίων του.                 νεροφόρος. Αυτός παρακολουθούσε τη σει-
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ             1. "ΤΟ ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΟ ΒΕΝΕΤΙΚΟ                    ρά και ανάλογα με την έκταση καθόριζε τον
    ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 - ΒΥΡΩΝΑΣ Τ. Κ. 162 31     (Περιοχή Χάλκειας)", 2. "ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΨΥ-                  χρόνο. Ο νεροφόρος ήταν εποχικός υπάλλη-
                            ΧΗ", Ποιητική Συλλογή.                          λος που πληρωνόταν από τους κατόχους των
         Κιν: 6972071008                                                 καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Στα κεφάλαια ΙΣ-
       Τηλ.: 210 76. 01. 187            Με το νέο του βιβλίο, ΤΑ «ΚΑΛΟΥΔΙΑ»                  ΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΙΚΕΣ και ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΧΑΪΔΩΣ
   e-mail: ni.zisimos@gmail.com            ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ αιφνιδιάζει ευχάριστα.                   ΚΑΙ ΑΛΛΑ, αναδεικνύονται τα αλισβερίσια
       info@e-nafpaktia.gr            Γιατί ενώ περιμένει κανείς να παρακολουθή-         που γίνονταν. Έπαιρνε ο γαμπρός την προίκα και μ’ αυτή
                            σει και να χαρεί τη διαδρομή μιας μάνας, από της γεννή-  προίκιζε τις αδελφές του, να κρατήσει αυτός τα χωράφια
        AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ              σεώς της μέχρι των τελευταίων χρόνων της ζωής της, με   του πατέρα του. Επίσης ο ρόλος της προξενήτρας ώστε
      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ            όλες τις πτυχές του βίου της, ευχάριστες ή δυσάρεστες,   να οδηγηθεί ένα ζευγάρι στο γάμο.
    vasiliszisimos94@gmail.com            συναντά αφηγήσεις-διηγήσεις της μητέρας του συγγρα-      Το ξεχωριστό ενδιαφέρον του βιβλίου δεν εξαντλείται
                            φέα, πάνω σε θέματα που απασχολούσαν την κοινωνία     στα όσα σημαντικά διηγείται η αείμνηστη κυρα-Μαρία,
         Κιν: 6976776090            τότε και κάποια απ’ αυτά υπήρξαν σταθμοί στη ζωή της    η μάνα του συγγραφέα. Καταγράφεται η ανόθευτη
       Τηλ.: 210 76. 51. 833           και της καθόρισαν το μέλλον.                ντοπιολαλιά της εποχής εκείνης. Στον αναγνώστη του
                                                          βιβλίου έρχονται στη θύμησή του, στο προσκήνιο, λέ-
     ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:                Η μάνα του συγγραφέα έζησε σε μια ταραγμένη πε-     ξεις και φράσεις που άκουγε μικρός από τη γιαγιά και τον
     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             ρίοδο πολέμων και δύσκολης οικονομικής κατάστασης.     παππού. Είναι η τοπική γλωσσική ιδιομορφία. Λέγεται
                            Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή, Εμφύλιος,       κόβονταν τα φωνήεντα, έπεφταν στον Κορινθιακό και
• Τα υπογραφόμενα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των    Χούντα. Λογικό ν’ αναφερθεί σε γεγονότα της θρυλικής    τ’ άρπαζαν οι απέναντι. Η μάνα του συγγραφέα είναι η
 συντακτών τους και όχι υποχρεωτικά και «ΤΗ ΦΩ-    εκείνης εποχής που σημάδεψαν την πορεία της ελληνι-    πρωταγωνίστρια. Μ’ αυτή την ιδιότητα ξεδιπλώνει το
 ΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»              κής οικογένειας. Δύο σημαντικές αφηγήσεις-διηγήσεις    ρόλο της γυναίκας αγρότισσας στην κοινωνία του περα-
                            αναφέρονται στην τρικυμισμένη εκείνη εποχή. Μάνα –     σμένου αιώνα. Το βιβλίο, 140 σελίδων, το προλογίζει ο
• Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δη-   Γερμανοί και Πόλεμος του 1940. Περιγραφές-διηγήσεις    Διευθυντής της Παπαχαραλάμπειου Δημόσιας Βιβλιο-
 μοσιεύει ή όχι τα κείμενα αυτούσια ή σε περίληψη και που αναδεικνύουν το μεγαλείο της ελληνικής λεβεντιάς.   θήκη Ναυπάκτου κ. Γιάννης Χαλάτσης. Ο συγγραφέας
 να παρεμβαίνει, όταν θίγονται προσωπικά δεδομένα.   Στην πρώτη, αν και εχθροί, φιλοξενούνται στην πατρική   δεν παραλείπει ν’ αναφερθεί στο γενεαλογικό δέντρο
    ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA BANK            της οικία. Στη δεύτερη, η καμπάνα χτυπά επιστράτευση.   της οικογένειάς του. Σε παράρτημα αναφέρονται τα Ει-
         259-00-2002-005594           Οι νέοι κατευοδώνονται για την επικίνδυνη αποστολή,    κονίσματα-Εικονοστάσια της περιοχής γιατί συνδέονται
                            αλλά γνωρίζουν γιατί τρέχουν να πολεμήσουν. Στο κεφά-   άρρηκτα με τους κατοίκους. Το βιβλίο κοσμείται με
ΙΒΑΝ: GR75 0140 2590 2590 0200 2005 594         λαιο ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΑΝΑΣ-ΠΑΤΕΡΑ, ξεδιπλώνεται       εντυπωσιακές φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες
                            το πρώτο ερωτικό σκίρτημα που καταλήγει στον γάμο.     που συνδέονται με το περιεχόμενό του.
                            Στο κεφάλαιο Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ δίνεται πα-
                            ραστατικά όλη η τελετουργία του γάμου. Γάμος που το
   1   2   3   4   5   6   7