Page 4 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 4

σελίδα 4                                                            Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Τζέιμς Σκουφής: ο Ναυπάκτιος, νεώτερος                      Γιώργος Παπαντώνης: από τον Πλάτανο
γερουσιαστής της Νέας Υόρκης                           Ναυπακτίας στην κορυφή του Ολύμπου και
                                         στη μεγάλη αναγνώριση

      Ο πατέρας του,            Aγία Τριάδα,
     Γιώργος Σκουφής        1962:Σκουφή Γιαννού-

                      λα, Σκουφής Δημή-
                     τρης, Αντώνιος Σικό-
                     λας, και ο δάσκαλος
                     του χωριού Βασίλης

                       Πολιτόπουλος.

Ένας ακόμη Ναυπάκτιος που διαπρέπει   αξιόλογο βιογραφικό που έχει, οι νομο-  Ο Γιώργος Παπαντώνης είναι γιος     μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας στον
στο εξωτερικό και κατακτά τα ανώτερα   θετικές προτεραιότητες του James περι-  του Βασίλη Παπαντώνη με καταγωγή     Όλυμπο! Μάλιστα το βίντεο γνωρίζει
αξιώματα της Αμερικάνικης Δημόσιας    λαμβάνουν την αύξηση του κατώτατου    από τον Πλάτανο Ναυπακτίας. Ο Γιώρ-   μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχει καταφέρει να
ζωής. Ο Δημήτρης (James) Σκουφής     μισθού στα 9,70 δολάρια ανά ώρα, την   γος είναι μαθητής του Λυκείου Βούλας   κάνει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
όχι μόνον έχει εκλεγεί γερουσιαστής   πλήρη κατάργηση του φόρου μισθωτών    Αττικής καί ένα πολυσύνθετο ταλέντο   Πανεπιστήμια και κρατικοί φορείς ξέ-
στη πολιτεία της Νέας Υόρκης αλλά εί-  υπηρεσιών MTA, τις φορολογικές ελα-   με άριστες επιδόσεις στα μαθήματα,    νων κρατών, ήδη ζητούν τα δικαιώματα
ναι ο νεώτερος σε ηλικία μόλις 31 ετών. φρύνσεις για την ανάπτυξη νέων μικρών  στο Θέατρο, και στο ποδόσφαιρο. Αλλά   του ντοκιμαντέρ. Τεράστια διαφήμιση
O James πριν εκλεγεί γερουσιαστής υ-   επιχειρήσεων, τις φορολογικές κυρώ-   αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει σε τό-  για την Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό κι-
πηρέτησε 3 διετίες ως δημοτικός σύμ-   σεις στο εξωτερικό, και στήριξη των   σο νεαρή ηλικία, ήταν το ότι πρόσφατα  νηματογραφικό ντοκιμαντέρ, της ανά-
βουλος εκπροσωπώντας την περιοχή     βετεράνων που υπηρέτησαν τη χώρα.    μαζί με τους συμμαθητές του πέτυχαν   βασης στην κορυφή του Ολύμπου με
του με επιτυχία. Ο Δημήτρης είναι γιος  Πριν από την εκλογή του, ο James ήταν  ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, να κατα-   καταιγίδα, για πρώτη φορά παγκοσμίως
του Γιώργου και εγγονός του Δημήτρη   Διευθυντής Έργου στο Amerigard Alarm   κτήσουν την κορυφή του Ολύμπου. Το    από μαθητές σχολείου.
και της Γιαννούλας Σκουφή από τον οι-  & Security Corporation και μέλος του   επίτευγμα αυτό καταγράφηκε σε ένα
κισμό Αγία Τριάδα (Πλατάνου) Ορεινής   Board Wood Town. Στο διοικητικό συμ-   εντυπωσιακό βίντεο και έγινε είδηση σε   Οι μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας,
Ναυπακτίας. Ο James Σκουφής γεννη-    βούλιο της πόλης, ο Τζέιμς διακρίθηκε  τηλεοπτικά καναλια, σε όλα τα μεγάλα   αποτίουν φόρο τιμής σε όλους αυτούς
μένος στο Flushing, Queens το 1987, κα- μετά τον τυφώνα "Ειρήνη" στηρίζοντας   Ελληνικά sites, αλλά καί στό εξωτερικό. που πήρε για πάντα μαζί του. Να ευχη-
τοικούσε στην πόλη Woodbury και την   την τοπική κοινωνία και βοηθώντας τις  Ένα μοναδικό βίντεο που γύρισαν οι    θούμε στο Γιώργο πάντα να κατακτά
κοιλάδα Hudson για πάνω από είκοσι    πληγείσες οικογένειες με φαγητό, στέγη                      ‘’κορυφές ‘’ στη ζωή του.
χρόνια. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο    και οικονομική βοήθεια. Υπερήφανος
Monroe-Woodbury το 2005 και παρέ-    πατέρας ο Γιώργος Σκουφής που έφυ-    Αθηνά Αναστασόπουλου: νέα διάκριση για τη
λαβε το B.A. summa cum laude από το   γε μετανάστης από την Αγία Τριάδα με   Ναυπάκτια πρωταθλήτρια των πολεμικών τεχνών
Πανεπιστήμιο George Washington και    τα λιγοστά σπίτια, όπως πολλοί Ναυ-
από το Πανεπιστήμιο Columbia. Αφού    πάκτιοι για το "Αμερικανικό όνειρο". Να                    Μία ακόμη διάκριση έρχεται να προστεθεί  στο
πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του   ευχηθούμε στον Δημήτρη να συνεχίσει                      πλούσιο βιογραφικό της νεαρής Ναυπάκτιας  πρωτα-
στη δημόσια στέγη της Νέας Υόρκης ο   να κάνει υπερήφανους τους δικούς του                      θλήτριας των πολεμικών τεχνών στο Soo Bahk DoH
James κατανοεί τους αγώνες που κάνουν  ανθρώπους και τους συμπατριώτες του                      Αθηνάς Αναστασόπουλου κόρης του  Λεωνίδα
πολλές οικογένειες και γίνεται ισχυρός  και σύντομα να τον δούμε σε ψηλά α-                      Αναστασοπούλου από το Γολέμι Ναυπακτίας και της
υποστηρικτής για τους εργαζόμενους    ξιώματα τιμώντας και βοηθώντας την                       Μαρίας Αρβανιτάκη από τον Πλάτανο Ναυπακτίας.
και τη μεσαία τάξη. Εκτός από το πολύ  Ελλάδα και την Ναυπακτία.                           Κατέκτησε τη 2η Θέση στο Παλαμήδειο Πρωτά-
                                                            θλημα πολεμικών τεχνών που διεξήχθη στις 11 και 12 
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στον Πλάτανο                                        Νοεμβρίου στο Ναύπλιο. H Αθηνά Αναστασόπουλου
                                                            συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες
Μετά τη Δοξολογία που τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο από τον παπα-Δημήτρη                         των πολεμικών τεχνών που πλέον είναι έτοιμη και για
Μούκα ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων από τον Πρό-                        διεθνείς διακρίσεις. Να της ευχηθούμε να το πετύχει
                                                            σύντομα.   
εδρο της Τοπικής Κοινότητας Φώτη Τσουκαλή και τον Πρόεδρο του Εξωραϊστικού

Ομίλου Δημήτρη Ροντήρη.

Πρατήριο                 Υγρά καύσιµα - ανταλλακτικά
υγρών                  Ελαστικά παντός τύπου
καυσίµων                 ∆ιανοµή πετρελαίου θέρµανσης
                     Κων/νος Γ. Σταµατόπουλος
                     Γεώργιος Κ. Σταµατόπουλος

                     Τηλ.: 26440 22280, Οικ.: 26440 22996
                     Κιν.: 6972557700 - 6947795660
                     Θέρµο Αιτ/νίας

∆ΙΚΤΥΟ SUPER MARKET                                ΟΧΥ                   Ιατρικά µηχανήµατα
                                          THERAPY                Αναπνευστικές Συσκευές
                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ                             Ιατρικό Οξυγόνο
                                          Eξοπλισµός Υγείας            Ορθοπεδικά Είδη
                     τηλ.: 26440 22268
                     τηλ./fax: 26440 24370          Σωτηρόπουλος Αλέξανδρος         Ε_oxytherapy@gmail.com
                     κιν: 6948 772819                                 S_www.oxytherapy.gr
                                         Γρηγορίου Ε’ 49, Βύρωνας,
    ΨΩΝΊΖΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΈΡΜΟΥ. ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ            T_210 76.01.164, K_6981.311.800

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΘΈΡΜΟΥ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9