Page 3 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 3

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                                                            σελίδα 3

                        Γιατί πηγαίνουμε στην Εκκλησία (Ναό);
              Είναι το μόνο μέρος που δεν μπορείς να προσευχηθείς;
Μερικές σκέψεις, με αφορμή την αναθεώ-
    ρηση του Συντάγματος, για τις σχέσεις     της Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας                                                       περιουσιών.
                           Κλήμης. Το σκεπτικό του: Αφού πιστεύουμε                                                        Να δεχτούμε πως η Εκκλησία (ορθότερα οι δεσποτά-

Εκκλησίας – Πολιτείας. Το θέμα είναι πολύ-      πως ο Χριστός είναι Θεός και δημιουργός των                                                     δες και όχι η Εκκλησία) δεν «κατάκλεψε» τις περιουσίες
                                                                                                      των Ελλήνων. Και πως δεν αισχύνονται να το ομολογούν
πλευρο, πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό.       πάντων, και στις δυνατότητές του ήταν να δη-                                                     οι δεσποτάδες, πως «η Εκκλησία είχε και έχει τεράστια
                                                                                                      περιουσία» όταν πάντοτε περίσσευε η εξαθλίωσε χι-
Θα αναφερθώ σε δυο μόνο σημεία: «Η Εκκλη-       μιουργήσει ο,τιδήποτε εν ριπή οφθαλμού, και                                                     λιάδων συνανθρώπων μας. Χήρες, ορφανά, ανάπηροι
                                                                                                      πολέμων και φτώχεια, ποτέ δεν έλειψαν από την πατρίδα
σία κινδυνεύει από τους «εχθρούς της», και το     παρά ταύτα γεννήθηκε σε ένα στάβλο και έζησε                                                     μας. Ακόμη και σήμερα σε εποχές ειρήνης. Πώς της έχει
                                                                                                      περισσέψει τεράστια περιουσία; Μπορεί να σκεφτεί
ζήτημα της περιουσίας της.              μια λιτή ζωή, εμείς θέλουμε να τον εντυπωσι-                                                     κάποιος έναν γονιό, να έχει γυμνά και πεινασμένα τα
                                                                                                      παιδιά του και να κάνει επενδύσεις;
  1. Να ξεχωρίσουμε την Εκκλησία  απόΣΔυητνοτμαήξτιορύηχγοςρςάΚπφααενριεαπογισιώτηρμγιαοάκςσό,ςουμεκπυαοπμιίάεγμρεπαχνεοςικρ;υάινκααχνλιαλλιεξάιίοςδπενςααθοχούήύςρνεττςηεςκσσατυιιγνομάρήνφθπαροωνάυ-
Ναό. Ναός είναι το οικοδόμημα στο                                                                                       Με την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε δυο μύθους
οποίο οι πιστοί εκκλησιάζονται – αν                                                                                    – από τους πολλούς που καλλιέργησε ο κλήρος – που
και δεν είναι απαραίτητο. Οι πιστοί                                                                                    δηλώνουν ένδεια πνευματικότητας, όχι της Εκκλησίας,
                                                                                                      αλλά πολλών εξ αυτών που διαχειρίζονται την υλική
μπορούν να εκκλησιαστούν και να                   Αν αυτό που περιγράψαμε παραπά-                                                    της διάστασή της, για να χρησιμοποιήσουμε όρους
                                                                                                      οικονομικούς. Ο ένας είναι ο μύθος του «Κρυφού Σχο-
προσευχηθούν οπουδήποτε – όπως θα εξηγήσουμε νω, λοιπόν, είναι Εκκλησία, οποιοσδήποτε, από τον                                                       λειού», και ο άλλος είναι ο μύθος «των θαυματουργών
                                                                                                      εικόνων της Παναγίας» που, δήθεν, φιλοτέχνησε ο
παρακάτω. Συνεπώς, οι θεόρατοι, περικαλλείς και πα- τελευταίο καλόγηρο, μέχρι τον Πατριάρχη, διατείνεται                                                  Ευαγγελιστής Λουκάς.

νάκριβοι ναοί, είναι περισσότερο επιδειξιμανία ή και πως «η Εκκλησία κινδυνεύει» από την κυβέρνηση,                                                      Αν πραγματικά υπήρχε «κρυφό σχολειό», είναι δυνα-
                                                                                                      τόν, ένα τόσο σημαντικό θέμα να το άφηναν ασχολίαστο
κερδοσκοπία κάποιων.                 από τους άθεους, από τους ισλαμιστές, από τους μετα-                                                 ο Μακρυγιάννης και ο Παπαρηγόπουλος; Μπορεί κατά
                                                                                                      τόπους και κατά καιρούς διάφοροι τοπικοί πασάδες να
Εκκλησία είναι αρχαιοελληνικός όρος, που δηλώνει νάστες κ.λ.π., αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι                                                   αυθαιρετούσαν, αλλά επίσημο φιρμάνι από την Οθω-
                                                                                                      μανική Πύλη, για κλείσιμο των σχολείων δεν βρέθηκε
τη σύναξη προσώπων σε έναν χώρο. Ο Χριστιανισμός μεταξύ βλακείας και ύβρεως. Φαίνεται πως αυτοί που                                                    πουθενά. Μάλιστα, νεώτεροι ιστορικοί, με πρόσβαση
                                                                                                      σε επιπλέον τεκμήρια έγραψαν πως; «ο μύθος του κρυ-
υιοθέτησε τον όρο Εκκλησία, για να ονοματίσει τον εκστομίζουν κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει                                                  φού σχολειού, δημιουργήθηκε και εμπεδώθηκε από
                                                                                                      το ποίημα του Γεώργιου Βερίτη «το κρυφό σχολειό»
Θεοσύστατο Θεσμό, ένα πνευματικό – μυστηριακό τι είναι Εκκλησία, αλλά «ούτε το έχουν καν υποψια-                                                      και από τον πίνακα του Νικόλαου Γκύζη «Κρυφό
                                                                                                      σχολείο»…
σώμα που συναπαρτίζεται από όλους τους χριστια- στεί», όπως ορθά γράφει ο καθηγητής μου, π. Φιλόθεος
                                                                                                       Ως προς τις εικόνες της Παναγίας, δεν έχουμε καμιά
νούς, με κεφαλή το Χριστό. Για να προσλάβει αυτό το Φάρος. Οι Χριστιανοί, όταν δεν προστατεύονταν από το                                                  πηγή που να αναφέρει τον Λουκά ως εικονογράφο –
                                                                                                      συμβολικά και μεταφορικά, «λογοτεχνική αδεία» μπο-
περιεχόμενο η Εκκλησία και να τελεστεί η λειτουργία θα επίσημοκράτος,όπουΓής,και«έφραζαν στόματα λεό-                                                   ρούμε να πούμε, αναφέρεται γιατί είναι ο μόνος από
                                                                                                      τους Ευαγγελιστές που αναφέρεται σε κάποιες στιγμές
πρέπει να ακουστούν τα ανήκουστα και να λεχθούν ντων», και «έσβηναν δύναμιν πυρός», ο χριστιανισμός                                                    της ζωής της Παναγίας. Απόδειξη: εικόνες με τη μορ-
                                                                                                      φή της Παναγίας, κυρίως στη Γέννηση του Χριστού,
τα αρρήτως άρρητα. Να έρχεται το πλήθος και να εξαπλωνόταν θεριεύοντας. Από τη στιγμή που έγινε                                                      εμφανίζονται μετά τον 9ο αιώνα. Το σημαντικό είναι να
                                                                                                      γνωρίζουν οι πιστοί πως, κατά τη διδασκαλία της Εκκλη-
αυξάνει το χώρο και τη χαρά, για να έχουμε περι- «κερδοφόρα συντεχνία» με την προστασία του χωρο-                                                     σίας, η Εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, είτε
                                                                                                      της Παναγίας της Τήνου, είτε όποια εικόνα της Παναγίας
χώρηση αγαπωμένων προσώπων. Διαφορετικά θα φύλακα και του εισαγγελέα, ευτελίστηκε και κατάντησε                                                      υπάρχει σε κάποιο εικόνισμα σπιτιού, είναι μια εικόνα
                                                                                                      της Παναγίας και όχι η ίδια η Παναγία, και όλες έχουν την
έχουμε, απλά, συνωστισμό όχλου και κορεσμό θέ- ένα εμπορεύσιμο συντεχνιακό μέγεθος.                                                            ίδια λειτουργική αξία. Αυτοί που επινόησαν αυτούς – και
                                                                                                      άλλους – μύθους, δεν συνειδητοποιούσαν, προφανώς,
σεων. Όλοι να προσδέχονται όλους. Να συγχωρούν    Νομίζω πως οι περισσότεροι συγχωριανοί μας που                                                    τις «κακές υπηρεσίες» που προσέφεραν στην Εκκλησία
                                                                                                      και στο Έθνος. Τότε που τις επινόησαν ένοιωθαν πως
και να συγχωρούνται. Και να περιχωρούνται, όπως ζουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, μπορούν να                                                     μονοπωλούσαν τη γνώση και τις πηγές της. Σήμερα, οι
                                                                                                      νέοι μας δεν έχουν σαν πηγές μόνο τη βάβα τους και τη
γράφει ένας σημαντικός Αγιορείτης. Αυτό χαρακτή- βεβαιώσουν πως η Εκκλησία δεν χρειάζεται ούτε χω-                                                     σχολική γνώση. Έχουν πρόσβαση σε πηγές, που παλαι-
                                                                                                      ότερα δεν είχαν ούτε οι διασημότεροι επιστήμονες. Και
ριζε τον εκκλησιασμό των πρώτων χριστιανών, που ροφύλακα, ούτε εισαγγελέα. Εκεί υπάρχει χωρισμός                                                      όταν τα παιδιά, μεγαλώνοντας συνειδητοποιούν πως η
                                                                                                      βάβα τους, ο πνευματικός τους, η δασκάλα τους, τους
συνέρχονταν στο «υπερώο, ομοθυμαδόν και επί το Κράτους - Εκκλησίας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους                                                     παραμύθιαζαν για τόσο σημαντικά πράγματα, βιώνουν
                                                                                                      μια τραυματική εμπειρία με απρόβλεπτες ψυχοπαιδα-
αυτώ». Γι’ αυτό το λόγο πηγαίνουμε στην Εκκλησία Ορθόδοξους ομογενείς μας, η σε άλλα δόγματα, να                                                      γωγικές συνέπειες, για όλη τους τη ζωή.

– ναό, για να «αλληλοπεριχωρηθούμε», όχι για να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα; Είναι υπο-                                                      Στο δια ταύτα: Δυστυχώς, και αυτό αναφέρεται
                                                                                                      με πόνο ψυχής, πολλοί από τους διοικούντες την
προσευχηθούμε.                    δεέστερη η ποιότητα του Χριστιανισμού εκεί, επειδή δεν                                                διαχειριζόμενη διάσταση της Εκκλησίας, φαίνεται
                                                                                                      πως εμφορούνται από περίσσευμα συντεχνιακής
Ο Χριστός, ποτέ δεν πήγε στο Ναό να προσευχηθεί. τηνπροστατεύειοεισαγγελέαςκαιοχωροφύλακας;Δεν                                                       αντίληψης και έλλειμμα πνευματικότητας… Αυτό το
                                                                                                      φεγγάρι, για παράδειγμα, και με αφορμή την προανα-
Ως πιστός Εβραίος, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο, υπάρχει απόλυτη ελευθερία σε οποιονδήποτε να πιστέ-                                                    φερθείσα επίκαιρη συνταγματική συζήτηση, ο αρχιεπί-
                                                                                                      σκοπος Ιερώνυμος δεν θέλει να βλέπει τον Πατριάρχη
μόλις έγινε 12 ετών έπρεπε να εκκλησιαστεί στο Ναό ψει και να λατρέψει ό,τι θέλει και όπως θέλει;                                                     Βαρθολομαίο, ο Άνθιμος Θεσσαλονίκης και ο Σεραφείμ
                                                                                                      Πειραιώς, δεν θέλουν να βλέπουν τον Ιερώνυμο, ο
του Σολομώντα. Όταν δε, ένοιωσε την ανάγκη να αυτο-  Και είμαστε στο 2018. Πριν λίγες μέρες, ο Πατριάρχης                                                 Αμβρόσιος Αιγιαλείας δεν θέλει να βλέπει κανέναν, και
                                                                                                      πάει λέγοντας. Και μας δημιουργούν «μια ωραία ατμό-
συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί και να επικοινωνήσει με Βαρθολομαίος εγκαινίασε στο Βουκουρέστι τον υψηλό-                                                  σφαιρα» οιαντιπρόσωποιτουΘεούτηςΑγάπης…Αυτά.

τονΠατέραΘεό,δενπήγεούτεστοναότουΣολομώντα, τερο ναό της Ορθοδοξίας στον Κόσμο, που είχε στόχο                                                        dkara@edc.uoc.gr, 6972867914

ούτε έκτισε κάποιον άλλο ναό, όπως θα μπορούσε, αν να ξεπεράσει τον Μητροπολιτικό ναό της Μόσχας, που

ήθελε. Απομονώθηκε μέσα στις ελιές στο Όρος των είναι 103 μέτρα ύψος. Αυτός είναι 113 και με το καμπα-

Ελαιών για να προσευχηθεί.              ναριό θα ξεπεράσει τα 120, και βέβαια έχει και την με-

Ούτε ποτέ προέτρεψε τους μαθητές του να χτίσουν γαλύτερη καμπάνα στον κόσμο. Φανταστείτε ευγενής

ναούς για να προσεύχονται οι Χριστιανοί. Ούτε και έδω- πνευματικός ανταγωνισμός μεταξύ των εκκλησιών…

σε ένα περίγραμμα θείας Λειτουργίας, παρά μόνο, όταν Μήπως θα ήταν λογικό, πρακτικό, χριστιανικό, ένα

τον ρώτησαν οι μαθητές που «πώς να προσευχόμα- λιτό «λειτουργικό» κτίσμα, που να έχει την αίσθηση του

στε;» τους πρότεινε την Κυριακή προσευχή (Πάτερ μέτρου, να αποπνέει τον οφειλόμενο σεβασμό και να

ημών) που, μέσα σε 10 γραμμές τα λέει όλα.      μην προκαλεί;

Ακόμη, δεν έχουμε μαρτυρίες αν ο Μέγας Βασίλει-    2. «Η Πολιτεία κατάκλεψε την περιουσία της Εκ-

ος έχτισε ποτέ ναό. Η «Βασιλειάδα» του αποτελείτο, κλησίας το 1833, αλλά και αργότερα το 1928…και μας

ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα, ένα ασύλληπτο χρωστά, δεν της χρωστάμε»., διατείνονται οι δεσπο-

επίτευγμα, αποτελείτο από ένα εκπληκτικό σύμπλεγμα τάδες. Οι ιστορικοί, με επικεφαλείς τον Μακρυγιάννη,

Ορφανοτροφείων, Πτωχοκομείων, Γηροκομείων, Σα- και τον Εθνικό μας Ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγό-

νατορίων κ.λπ.                    πουλο (κανένας τους αναρχο-αριστερός ή εχθρός της

Επάνω στην Αγία Τράπεζα όλων των ναών, υπάρχει Εκκλησίας), τεκμηριώνουν με αδιάσειστα στοιχεία, πως

ένα ορθογώνιο τετράγωνο, συνήθως μεταξωτό, ύφα- η ναοί και τα μοναστήρια σώρευσαν την απέραντη πε-

σμα στις 4 άκρες του οποίου υπάρχουν προσκολλημένα ριουσία τους από τους διωκόμενους Έλληνες, οι οποίοι

λείψανα Αγίων. Ονομάζεται Αντιμήνσιο και είναι- ας το για να την περισώσουν από τους Τούρκους, την δώριζαν

πούμε λαϊκά - μια κινητή Αγία Τράπεζα.        εικονικά και με το λόγο στην Εκκλησία και τα μοναστή-

Έχοντας ένα Αντιμήνσιο, λοιπόν, μπορείς να τελέσεις ρια. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο δε, πως η Εκκλησία και

τη Θεία Λειτουργία και στην κορυφή του Αλωνάκι, ή τα μοναστήρια είχαν ιδιαίτερα προνόμια από τους Οθω-

στην Μπουρλάδα, και να είναι εξίσου αυθεντική και μανούς. Και ο βασικός λόγος που η σκλαβιά κράτησε

θεία, δηλ. να μετουσιωθεί το ψωμί και το κρασί σε τόσο πολύ (4 αιώνες) και κρατεί ακόμη σε κάποια ιερά

σώμα και αίμα του Χριστού, όπως θα ήταν και στην εδάφη, ήταν η πολιτική των Οθωμανών να μην διώκουν

Αγία Τράπεζα του Αη – Νικόλα, είτε στο ναό της Αγίας τη Γλώσσα και τη Θρησκεία, γιατί γνώριζαν πως αν

Σοφίας, είτε στην Μητρόπολη Αθηνών.          καταπίεζαν του δυο αυτούς παράγοντες η κατάκτησή

Αφού «ο Θεός είναι πνεύμα (πανταχού Παρών) τους δεν θα διαρκούσε πολύ.

και ως Πνεύμα θα πρέπει να προσκυνείτε», προς τι οι  Φεύγοντας οι Τούρκοι, οι δεσποτάδες και οι καλό-

περικαλλείς, πανάκριβοι, χλιδάτοι ναοί; Αυτό τον προ- γεροι αθέτησαν το λόγο τους, και δεν αναγνώριζαν την

βληματισμό εξέφρασε ένας από τους πρώτους Πατέρες προφορική συμφωνία με τους Έλληνες, κατόχους των

Τάτσιου - Γρομητσάρη Αθανασία Α.                    YΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                                             Ιατρείο:
   Θέρμο, τηλ.: 2644022494                                                                                                          Λ. Συγγρού 76, Αθήνα
  Γρομητσάρης Κωνσταντίνος        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ                                                                              (στάση Συγγρού-Φιξ)
   Θέρμο, τηλ.: 2644022750        ΑΡΤΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ                                                                           Τηλ./Fax: 210 36.04.088
                                                                                                                        Kιν.: 697.36.68.889
                       ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ, ΤΗΛ.: 26440 22270, 26440 22250, ΚΙΝ.: 6947894111                                                                 e-mail: dimitrioschatzis@yahoo.com

                                                                                                      Δηµήτριος Γρ. Χατζής

                                                                                                                Διδάκτωρ
                                                                                                      Καρδιολόγος Iατρικής Σχολής Αθηνών

                                                                                                                Member of EAPCI
   1   2   3   4   5   6   7   8