Page 3 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 3

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                              σελίδα 3

Μια σταλιά …Ιστορία, μήπως και πάρουμε μαθήματα από τα παθήματά μας

Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζεται οΕυρι-          Η επιχείρηση αυτή ονομάστηκεΕκστρατεία         Ουκρανών και των Μπολσεβίκων έναντι της Ελλά-
    πίδης, λέγοντας πως «καλότυχος εί-       της Ουκρανίας,  της οποίας τηνοργανωτική        δας,κατά την Μικρασιατική Καταστροφή. Δηλαδή,
    ναι όποιος γνωρίζει την Ιστορία του».      ευθύνη και τον συντονισμό είχε η Γαλλία (ως      για λόγους εκδίκησης, πολέμησαν στοπλευρό του
                                                        Κεμάλ Ατατούρκ, συμβάλλοντας στην μέγιστη ε-
Ανκαι ο Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας,         κύριο μέλος της Αντάντ),κατά των Μπολ-         θνική μας καταστροφή. Ηδε Γαλλία, για την οποία,
                                                        ουσιαστικά, πολεμήσαμε στην Ουκρανία, μαςεγκα-
Shaw, έχει την αντίθετη γνώμη, λέγοντας         σεβίκων στην Κριμαία και γενικότερα στη        τέλειψε, γιατί θεώρησε πως τα οικονομικά και γεω-
                                                        στρατηγικά συμφέροντά της,βρίσκονταν, πλέον, με
πως: «ηΙστορία μας διδάσκει πως δεν διδα-        περιοχή της Ουκρανίας. Πολλοί ιστορικοί        την Μεγάλη Τουρκία του  Κεμάλ Ατατούρκ.Κι ερχό-
                                                        μαστε στο σήμερα, 2022. ΟΚυριάκος Μητσοτάκης,
σκόμαστε από την Ιστορία».Βρισκόμαστε          διατείνονται πως ηΕκστρατεία αυτή ήταν         «μικροεγγονός» του Βενιζέλου, αποστέλλει, εκτός
                                                        απόανθρωπιστική βοήθεια, και πολεμικό υλικό στους
στα 1919. Ο Α΄ ΠαγκόσμιοςΠόλε-           γράφει ο     σε εδάφη που δεν είχαν κανένα γεω-     Ουκρανούς  - για τα συμφέροντα των Αμερικανών,
μος (1914 - 1918) έχει τελειώσει, με Δημήτρης Καραγιώργος     στρατηγικό συμφέρον γιατη Χώρα       κυρίως -ρισκάροντας και τις ζωτικές διπλωματικές
τις ηττημένες Δυνάμεις (Γερμανί-   Συνταξιούχος πανεπιστημιακός μας. Γι’ αυτό,  αξιωματικοί καιοπλίτες,  μας σχέσεις αιώνων με τη Ρωσία, αλλά,κυρίως,  θέ-
α,Αυστροουγγαρία, Βουλγαρία και                   δεν είχαν το αίσθημα ότι πολεμούσαν    τοντας σε κίνδυνο την ύπαρξητων μαρτυρικών Ελλη-
Οθωμανική Τουρκία, να χάνουν         dkara@edc.uoc.gr   για το εθνικό συμφέρον. Παράλληλα,     νικών Κοινοτήτων της Μαύρης Θάλασσας (Οδησσό,
πολλά από ταεδάφη τους. Οι νι-                   τόσο ο Πρόξενός μας στηΣεβαστού-      Μαριούπολη,Σταυρούπολη, Χερσώνα, Χάρκοβο),
                       κινητό: 6972867914                        άλλη μια φορά.Με ποιο πρόσχημα προτάσσει αυτή
                                                        τηνπολιτική ο Πρωθυπουργός; Δεν ανεχόμαστε τον
κητές, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και άλλοι μικρότεροι πολη, Αποστολίδης, όσο και ο Πρόεδρος της Ουκρα-       Αναθεωρητισμό, δηλ. αμφισβητήσειςκαι αλλαγές
                                                        υπαρχόντων συνόρων. Καλά, τη Γιουγκοσλαβία που
σύμμαχοι,όπως η Ελλάδα, …ξερογλείφονταν για την νίας, ενημέρωσαν, προσωπικά,τον Βενιζέλο, ότι η        κομμάτιασαν οιΑμερικανοί, πριν λίγα χρόνια, δεν
                                                        ήταν αναθεωρητισμός; Το Ιράκ, το Αφγανιστάν,τη
… μοιρασιά αυτών των εδαφών. Εν τωμεταξύ, αν και συμμετοχή ελληνικών στρατευμάτων την εκστρατεία        Λιβύη και όπου αλλού οι Αμερικανοί, τα τελευταία 25
                                                        χρόνια δοκιμάζουν ταοπλικά τους συστήματα, δεν
οι Άγγλοι, από το 1915, μας παραχωρούσαν την Κύ- θα είχε καταστροφικέςεπιπτώσεις για τον ελληνισμό       είναι αναθεωρητισμός; η αποστρατικοποίηση των
                                                        Νησιώνμας και η Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται
προ, για νασυμμετάσχουμε στην Συμμαχία, η Χώρα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι Ομογενείς, εν τω-       ο Ερντογάν, δεν είναι αναθεωρητισμός; Καιαν είναι,
                                                        γιατί στις διενέξεις μας με την Τουρκία οι ΗΠΑ κρα-
μας προσχώρησε στους συμμάχους (Αντάντ)αργά, μεταξύ είχαν, ήδη, υποφέρει πολλά δεινά, κατά τον         τάνε ίσεςαποστάσεις;Δεν είναι ασήμαντο νασημει-
                                                        ώσουμε εδώ πως, το πολεμικό υλικό που αποστέλ-
λόγω του βέτο του Βασιλιά Κων/νου του Α’, που ήταν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανικήτους Κατοχή,      λουμε στην Ουκρανία,προέρχεται από τις αποθήκες
                                                        πολεμικού υλικού των Νησιών μας, για τα οποία οΕρ-
γαμπρός του Κάιζερ. Παρά τη θετική εξέλιξη του καθώς και τη συρροή χιλιάδων προσφύγων από τον         ντογάν απαιτεί την αποστρατικοποίηση. Δεν μπορώ
                                                        να γνωρίζω αν οι φίλοι μαςΑμερικάνοι… «τράβηξαν
Πολέμου,οι νικήτριες Δυνάμεις της Αντάντ, θέλησαν Πόντο, εξαιτίας τωνσυγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας         το αυτί» του Πρωθυπουργού μας να… συμμορφωθεί
                                                        προς τιςαπαιτήσεις του σημαντικού τους συμμάχου,
να οργανώσουν μια εκστρατεία στηνΟυκρανία, όπου και Τουρκίας.Να αναφέρουμε εδώ πως οι περιο-          Ερντογάν, αλλά ο κοινός νους βλέπειεφιαλτικά σενά-
                                                        ρια για το ηθικό των Νησιωτών μας.  Και τί μήνυμα
διακυβεύονταν εδαφικά και οικονομικά συμφέροντα, χέςαυτές (Οδησσός, Σεβαστούπολη, Μαριούπολη,         στέλνουμε στην Τουρκία; Ο Θεός βοηθός…

κυρίως, τωνΓάλλων (τα δάνεια που είχε συνάψει η Χερσώνα και λοιπές ελληνικέςκοινότητες, γύρω από

τσαρική Ρωσία - η Τσαρική Ρωσία, εν τωμεταξύ, είχε τη Μαύρη Θάλασσα, δεν είναι τόποι Νεοελλήνων

πέσει στα χέρια των Μπολσεβίκων - με τους Γάλλους, μεταναστών ήτουριστών. Eίναι«Ελληνικά χώματα»,

δεν τααναγνώριζαν οι Mπολσεβίκοι,γιατί θεωρούσαν από την μυθική εποχή του Ιάσωνα, εδώ και 3.000

πως δεν αφορούσαν το λαό, αλλά μόνο την Τσαρική χρόνια.Η Εκστρατεία, ελλιπώς οργανωμένη καικα-

οικογένεια καιτην πλουτοκρατία της Ρωσίας, οι ο- κώς συντονισμένη, δεν πέτυχε κανέναν στρατηγικό

ποίοι και τα κατανάλωσαν). Την εκστρατεία αυτήτην της στόχο. Οι απώλειες τουελληνικού στρατού ήταν

προκάλεσε και μια συνθήκη, μεταξύ Γερμανίας και μεγάλες, παρόλο που δεν είχαν δοθεί, ιδιαίτερα,

Ρωσίας, με την οποία ηΓερμανία, ουσιαστικά, εκτός μεγάλεςμάχες. Η Ελληνική Μειονότητα υπέστη σφα-

των άλλων, καθιστούσε την Ουκρανία προτεκτοράτο γές, λεηλασίες, και ένα μεγάλο μέρος τηςεκδιώχθηκε

της. Οι Γάλλοι απαιτούν, σ’ αυτή τηνεκστρατεία, να από τη Μεσημβρινή Ρωσία, το οποίο αργότερα ήλθε

συμμετάσχει και η Ελλάδα, για να έχει μοιρασιά από στην Ελλάδα. Παράλληλα, πρόσφυγες κατά κύματα,

τα λάφυρα –εδάφη των ηττημένων, επειδή μπήκε άρχισαν ναφτάνουν στην Ελλάδα, από ολόκληρη

καθυστερημένα στη συμμαχία. Ο ΕλευθέριοςΒε- την Παρευξείνια περιοχή.Η εκστρατεία αυτή, εκτός

νιζέλος, ενδίδει στις απαιτήσεις των Γάλλων, παρά των άλλων,μας κληροδότησε αντιπαλότητες στην

την αντίθεση της Βουλής καιτης κοινής γνώμης, και πολιτική μας ζωή, τις οποίες ακόμη καισήμερα δεν

αποστέλλει εκστρατευτικό Σώμα στην Ουκρανία. έχουμε ξεπεράσει. Αλλά,  εξηγεί και τη στάση των

Μια συγχαρητήρια ευχή, στο Πλατανιωτάκι, Γιώργο Τσούνη, για την μέγιστη κατάκτησή του,
και μια κραυγή αγωνίας στον αξιότιμο Πρέσβη της Αμερικής στη Χώρα μας, GeorgeTsounis

Επωφελούμαι την ευκαιρία να συγχαρώ το παιδί      στε μόνοι μας). Και ο πολυπράγμων προκάτοχός σας      Την ίδια ώρα, οι νέοι μας, με πανεπιστημιακή μόρ-
    της αξιαγάπητης οικογένειας, Ελένης και Τάκη   Τζέφρι Πάιατ, έστω για τα προσχήματα, δεν είπε: «όχι, φωση, διορίζονται με 600 ευρώ το μήνα, χρήματα με
    Τσούνη, Γιώργο Τσούνη, για την μέγιστη τιμή, να εμείς είμαστε εδώ να σας προστατέψουμε και από τους  τα οποία οι εργοδότες τους δεν μπορούν να ζήσουν

επιλεγείαπότηνΑμερικανικήΚυβέρνησηοεπίσημοςεκ- «συμμάχους σας», αφού χρησιμοποιούμε τη Χώρα σας ούτε μια εβδομάδα.

πρόσωπόςτηςστηΧώραμας.Τιμήγιατονίδιο,γιατηνοι- για στρατιωτική βάση, με αποτέλεσμα όλες οι αντιαμερι-     Δεν έχω πρόθεση να σας προσβάλλω, αν σας υπεν-

κογένειά του, για το χωριό μας, για την Ελλάδα όλη. Του κανικές πυρηνικές κεφαλές και πύραυλοι να είναι στραμ- θυμίσω πως, πέρα από τα δεκάδες δισεκατομμυρίων

εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην αποστολή του.    μένοι επάνω σας». Τι άλλη «χρείαν μαρτυρίας έχουμε». που ήδη η Χώρα σας έχει προσφέρει, σε ανθρωπιστική

Και τώρα, ως γονιός και ως δάσκαλος, θα ήθελα να    Επίσης, θα ήθελα να του πω πως, το συνολικό χρέ- βοήθεια και πολεμικό υλικό, στην Ουκρανία, ανακοί-

απευθυνθώ στον φορέα του θεσμού του Πρέσβη των ος της Ελλάδας (κρατικό, ιδιωτών, επιχειρήσεων και νωσε πως θα αποστείλει και άλλη βοήθεια, ύψους 40

ΗΠΑ στη Χώρα μας, αξιότιμο George Tsounis, με Τραπεζών), κυμαίνεται γύρω στα 675 δισεκατομμύρια. δισεκατομμυρίων. Αυτά, όταν, δεκάδες εκατομμυρίων

όλο τον οφειλόμενο σεβασμό, και να τον ρωτήσω: Τί Με άλλα λόγια, όταν οι γονείς σας πήραν το δρόμο της Αμερικανοί βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας,

είδους κοινωνία ονειρεύεται ο πλανητάρχης του Δυτι- ξενιτιάς, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, το χρέος της στερούνται ασφάλισης, και μια καλή εκπαίδευση στην

κού κόσμου, Joe Biden, για το μέλλον των παιδιών μας; Χώρας μας, σε πραγματικές τιμές. ήταν λιγότερο.     Αμερική είναι απλησίαστη, για τα οικονομικά της μέσης

(Μακάρι να μπορούσα να κάνω το ίδιο και στον Ρώσο    Την ίδια στιγμή, για να είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αμερικάνικης οικογένειας.

πρέσβη στην Ελλάδα, για τα…όνειρα του Πούτιν…).     πληρώνουμε κάθε χρόνο 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για    Τέλος, να μην ξεχνάμε πως, ο Α’ Παγκόσμιος Πό-

Η Χώρα μας κατάντησε μια απέραντη Αμερικάνικη να προστατευτούμε από τους «συμμάχους» μας Τούρ- λεμος, που κόστισε 20 εκατομμύρια ζωές, είχε σαν

στρατιωτική Βάση με, σχεδόν, αποικιοκρατικούς όρους κους, πήραμε φρεγάτες και πολεμικά αεροπλάνα από αφορμή την, από παρεξήγηση, σχεδόν, δολοφονία του

συμφωνίας. (Να αναφέρω μόνο την απόλυτη ασυλία τη Γαλλία, 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα πρέπει διάδοχου του θρόνου της Αυστρο – Ουγγαρίας, από

που απολαμβάνει όλο το προσωπικό των Βάσεων). Και να δώσουμε άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα F 35 ένα 17άρη Σέρβο αναρχικό. Και τα οπλικά του συστήμα-

κανένας, φαίνεται, να μην γνωρίζει, με ποια ανταλλάγ- από την Αμερική, για καλύτερη προστασία από τους τα, συγκρινόμενα με τα σημερινά, ήταν σαν σφεντόνες.

ματα. Όταν κορυφαία στελέχη και αυτής της Κυβέρνη- «συμμάχους» μας στο ΝΑΤΟ, Τούρκους. Παράλληλα, ο Μου φαίνεται πως και οι δυο Πλανητάρχες έχουν …

σης (Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του Πρωθυπουργού Biden, παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του στον Πρωθυ- ακριβά νάζια… Είστε αισιόδοξος για το μέλλον μας;

και πρώην Υπουργός, δηλώνει πως: «αν πολεμήσουμε πουργό μας, πρόσφατα, υποσχέθηκε εκσυγχρονισμό        Ειλικρινά, με όλη μου την αγάπη, αν μου κάνετε την

με τους Τούρκους, θα είμαστε μόνοι μας». Και της της Τούρκικης πολεμικής Αεροπορίας, αν και οι Τούρ- τιμή να την δεχτείτε!

προηγούμενης Κυβέρνησης (Αποστολάκης, Υπουργός κοι, αθέτησαν τις υποσχέσεις τους, για τους ρωσικούς                Δημήτρης Καραγιώργος

Αμύνης: «αν πολεμήσουμε με τους Τούρκους θα είμα- πυραύλους S 400.                       dkara@edc.uoc.gr, κινητό: 6972867914

                             YΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                        Ταπετσαρίες

                   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ                 Αυτοκινήτων, Μηχανών & Σκαφών
                   ΑΡΤΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Τάτσιου - Γρομητσάρη Αθανασία Α.   ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ, ΤΗΛ.: 26440 22270, 26440 22250, ΚΙΝ.: 6947894111       Λ. Καρέα 12, Βύρωνας
  Θέρμο, τηλ.: 2644022494                                          Τηλ.: 210-7643747, 6980353521
  Γρομητσάρης Κωνσταντίνος
  Θέρμο, τηλ.: 2644022750                                            tapetsaries-lysandros.gr
   1   2   3   4   5   6   7   8