Page 3 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 3

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                                 σελίδα 3

            Α. Εντυπώσεις από το καλοκαίρι του κορονοιού στο χωριό.
          Β. «Εμείς οι Πλατανιώτες...είμαστε και οι καλυτερότεροι (sic)».

1.Τον περασμένο Αύγουστο, η πλατεία                 Ιωάννας Κοριντζέλη, και στο καφενείο   καταβολές του χωριού μας, θέλουν ως πρώτους
                                                       οικιστές του τους Καραγι(ε)ωργαίους. Εγώ δεν
του χωριού μας απέπνεε ένα ...εφιαλτι-               του χωριού που πήγαμε για τη «μακαρία», έχω ακούσει άλλη ιστορία ή μύθο γύρω από αυτό.
                                                       Συνεπώς, οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν γε-
κό σκηνικό. Πρόσωπα αμήχανα και φο-                 με πλησιάζει ένας αειθαλής ηλικιωμένoς: ωργο - κτηνοτρόφοι. Σιγά – σιγά συνέρρευσαν και
                                                       άλλοι, είτε για να γλυτώσουν από τους Τούρκους,
βισμένα (πιο πολύ από μας τους ...παρεί-              «έμαθα είσαι από τον Πλάτανο, εγώ είμαι είτε για να γλυτώσουν από τη μαύρη πανούκλα που
                                                       θέρισε τη μισή Ευρώπη εκείνο τον καιρό. Το μόνο
σακτους), απομακρυσμένα μεταξύ τους,                ο Βασίλης Κιτσόπουλος, συνταξιούχος   φάρμακό της ήταν ο καθαρός αέρας, το ψυχρό
                                                       κλίμα και η αραιοκατοίκηση. Και, φυσικά, κοντά
πολλοί με μάσκες, μερικοί με τα αντιση-               δάσκαλος. Τον Αύγουστο του 1949, με   σε νερό. Γι’ αυτό όλα τα χωριά από το 13ο αιώνα και
                                                       μετά, χτίζονται αραιοκατοικοιμένα στις υπόρειες
πτικά στην τσέπη. Παρά ταύτα, το να έχεις              τον Ζήσιμο Α. Ροντήρη, ανεβάσαμε στο   των βουνών, όπου, φυσικά, υπάρχουν πηγές.

την πολυτέλεια να βρίσκεσαι στο χωριό,               χωριό σας το θεατρικό έργο Γκόλφω». Του   Το χωριό μας, λοιπόν, με το χρόνο μεγάλωνε
                                                       και αδυνατούσε να θρέψει όλους τους χωριανούς.
ιδιαίτερα τον Αύγουστο, είναι ευ-        γράφει ο      απαντώ: «σήμερα είναι το 40ήμερο     Για το λόγο αυτό ή και για να γλυτώσουν από
                                                       τους Τούρκους, καταφεύγουν στα ξένα και στους
λογία.                     Δημήτρης Καραγιώργος, μνημόσυνο του Μάκη στο χωριό.     «ξένους», κυρίως στη Βλαχία – σημερινή Ρουμα-
                                                       νία και γειτονικές χώρες, και μετά στην Αμερική.
Πρώτη φορά απουσίαζαν οι ξε- Συνταξιούχος πανεπιστημιακός Μάλιστα, την Τετάρτη 12 Αυγού-           Οι «ξένοι» τους ανέχτηκαν και τους έδωσαν την
                                                       ευκαιρία, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να
νητεμένοι μας, Αύγουστο, από το         dkara@edc.uoc.gr  στου, θα έχουμε πάλι την Γκόλφω,     μεγαλουργήσουν. Γιατί τους αντιμετώπισαν ως
                                                       πρόσωπα, ως αναξιοπαθούντες συνανανθρώπους
χωριό! Εκτός από τους: Χρήστο          κινητό: 6972867914 ανεβασμένη από το Δ. Π. Θ. Πάτρας    τους. Καζάντισαν, πολλοί μορφώθηκαν και προίκι-
                                                       σαν τα παιδιά τους με μόρφωση ή και με υλικά α-
Ροντογιάννη και Γιώργο Κωτσό-                    – Άρμα Θέμιδος» Μου απαντά: «Πο-     γαθά. Κυρίως, τους έδωσαν την ευκαιρία να γίνουν
                                                       φορείς αλλαγής, νέων ιδεών, αντιλήψεων, για την
πουλο, που πάντα μας έρχονται με τα χελιδόνια, λύ λυπάμαι για το Μάκη, ο Θεός να τον αναπαύσει.       κοινωνική συμβίωση, για την αποτελεσματικότε-
                                                       ρη καλλιέργεια της γης, να μάθουν να ανέχονται
και τους Νίκο και Γιαννούλα Καραγεώργου, που Θα προσπαθήσω να βρεθώ στο χωριό σας για το           στους συνανθρώπους τους, όπως κι αν είναι, ό,τι
                                                       και να πιστεύουν.
πάντα μας έρχονται με τ’ αηδόνια.         έργο». Και ήρθε. Και η παράσταση ήταν έκτακτη...
                                                        Ό,τι είμαστε, συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό το
Ο Αριστοτέλης έγραψε πως «μόνο ο Θεός και         3. Η Ξένη Γρηγοροπούλου – Ροντήρη, μια «ξέ-    οφείλουμε στους «ξένους». «Εμείς οι Πλατανιώ-
                                                       τες» απεμπολούμε, ακριβώς, αυτή τη μέγιστη
κάποια μοναχικά ζώα μπορούν να ζήσουν μόνα νη» νύφη του χωριού μας - από το Αχλαδόκαστρο           προίκα που κληροδότησαν στους προγόνους μας,
                                                       στους πρωτοπόρους ξενητεμένους μας οι «ξένοι»
τους» και σε επίρρωση αυτών, πρόσφατο άρθρο – «αγράμματη», αλλά πολύ καλλιεργημένη κυρία,          και αρνούμαστε ή αδυνατούμε να δούμε τους
                                                       συνανθρώπους μας ως τέτοιους. Αντίθετα, τους
του διάσημου Παν/μίου Μ.Ι.Τ, αναφέρει πως η επι- με εντυπωσίασε με την περισσή αξιοπρέπεια με        διακρίνουμε για τον τόπο της καταγωγής τους,
                                                       για το ντύσιμό τους, για τα προσωπικά τους χα-
θυμία για κοινωνικές συναναστροφές έχει την ίδια την οποία θρήνησε τον αγαπημένο της Γιάννη...        ρακτηριστικά ή τις πεποθήσεις τους, πολιτικές,
                                                       θρησκευτικές, κοινωνικές.
νευροβιολογική βάση, με την επιθυμία για φαγητό.     Και η «ξένη» νύφη Ξένη, με παρέπεμψε στην «εμ-
                                                        Με την αγάπη μου,
«Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να απομονωθούν, βληματική» φράση και εμμονική «επωδό» πολλών
                                                       1. ΥΓ.: Με αφορμή το «μνημόσυνο» των 200 χρόνων
λαχταρούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τον συγχωριανών μας: «εμείς οι Πλατανιώτες... που        από την Επανάσταση του ’21, και την «διορισμένη
                                                       Επιτροπή», θα ήθελα να καταθέσω πως: α) μετά τη
ίδιο τρόπο που ένας πεινασμένος λαχταρά την τρο- είμαστε και οι καλυτερότεροι (sic)», που όχι μόνο      Θρησκεία, η Ιστορία, ως γνωστικό αντικείμενο και
                                                       επιστημονικός κλάδος, έχει «ταλαιπωρηθεί» πιο πο-
φή..Γιατί οι θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τιμή δεν μας περιποιεί, αλλά αποπνέει μια αστόχα-      λύ, από την κάθε εξουσία, εδώ και αλλού, β) η κάθε
                                                       επιστήμη θεραπεύεται μόνο από τους ειδικούς επι-
είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη».          στη αλαζονεία και μας εκθέτει κιόλας. Όπως αυτή      στήμονες και όχι από τους εκάστοτε κυβερνώντες και,
                                                       γ) θα ήταν καλά η «Επιτροπή» να σκεφτεί πως εφέτος
Μ΄αυτά και μ’ αυτά, ίσως είναι ευκαιρία να απο- η «φαιδρή» - και σεξιστική, συνάμα - αναφορά του       είναι ...ευκαιρία να πανηγυρίσουμε για το 1821, αλλά
                                                       του χρόνου θα είναι ευκαιρία για τους Τούρκους να
λαύσουμε ό,τι έχουμε, αντί να επιθυμήσουμε ό,τι Καρκαβίτσα, για τη «μοναδική ομορφιά της Πλα-        πανηγυρίσουν για τα 100 χρόνια από το 1922...

δεν έχουμε. Άλλωστε, η ζωή μας δείχνει πως όση τανιώτισσας», για την οποία πολλοί καμαρώνουν.

ευτυχία χωράει σ‘ ένα παλάτι, μπορεί να χωρέσει Άλλο υποείδος (υβρίδιο) γυναίκας είναι η Πλατα-

και σε μια καλύβα.                νιώτισσα; Σε τι διαφέρει από την Αρτοτιβιάνα, την

Νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους/ες, Περιστιάνα ή την Δορβιτσιώτισσα;

αξιοποιώντας τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύ-      Αυτός ο ανόητος τοπικισμός, συνοψιζόταν - και

ωσης, αναρτούν φωτογραφίες και video, από την μας εξέθετε - στην πινακίδα που για 10ετίες «στόλι-

καθημερινότητα του χωριού και των περιχώρων, ζε» το πλατάνι της πλατείας μας: «υψόμετρο 875 μ.,

«γλυκαίνοντας» τον καημό των ξενητεμένων μας. υγρασία Ο». Και χαίρομαι πως μετά από προτροπή

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ο αείμνηστος γιατρός Αριστείδης Δημητρα-

μου – ελπίζω και όλων των συγχωριανών μας – για κόπουλος την άλλαξε σε «κλίμα υγιεινό». Στην Ε’

την υπομονή και επιμονή όλων των επαγγελματι- Δημοτικού μαθαίνουμε πως υγρασία (σχετική)

ών, επιχειρηματιών, επιτηδευματιών, εργατών, και είναι η εκατοστιαία ποσότητα νερού (υδρατμών)

όσων ανώνυμα και επώνυμα, αθόρυβα και ανυστε- στον αέρα και δηλώνεται επί τοις (%). Στην έρημο

ρόβουλα, καταθέτουν την ανεκτίμητη προσφορά η υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 20% – 25%, γι’αυτό

τους, για να παραμένει το χωριό μας ανθρώπινο δεν ζει κανείς. Η ιδανική υγρασία κυμαίνεται με-

και φιλόξενο. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ και σε ταξύ 45% - 65%. Και πέρναγαν οι «ξένοι χωριάτες»

δυο πρόσωπα – με κίνδυνο να αδικίσω κάποιους/ και ειρωνεύονταν: «δεν το έμαθαν ακόμη αυτό οι

ες και γι’αυτό ζητώ συγνώμην: Την Κατίνα Δ. Δη- Πλατανιώτες, που είχαν και Σχολαρχείο;».

μητρακοπούλου, που είναι παντού μια θυσία και       Και να αρχίσω προθύστερα. Όλοι μας μπορούμε

προσφορά. Απλά, κάποιες φορές, λόγω κεκτημέ- να διαπιστώσουμε πως, τουλάχιστον, από τις τρεις

νης ταχύτητας, ... «σκοντουφλάει σε ξένους κά- τελευταίες γενιές των συγχωριανών μας, 4 στους 5

λους». Και τον Πρόεδρο, τον Γιώργο Πολύχρονο, Πλατανιώτες/τισες νυμφεύτηκαν ή παντρέφτηκαν

που είναι παντού και πάντα, όπου και για όποια/ον «ξένες» και «ξένους». Πώς γίνεται οι «ξένοι» γα-

υπάρχει ανάγκη. Ένας δημόσιος άνδρας! Χαίρομαι μπροί να σπέρνουν και οι «ξένες» νύφες να γεννούν

που στα ίχνη του ακολουθούν και τα παιδιά του!  «αυθεντικά» και «καθαρόαιμα» Πλατανιωτάκια, δεν

2. Την Κυριακή, 9 – 8 – 20, βρέθηκα στην Χρυ- το χωράει ο νους μου...

σοβίτσα, στο 40ήμερο μνημόσυνο της Νονάς μου,       Απ’ ό,τι γνωρίζω, οι ιστορίες ή μύθοι για τις

Οικονομικές ενισχύσεις για την εφημερίδα μας

Κουλοτούρος Γιάννης του Γαβριήλ . 20€      Αντωνόπουλος Γιάννης (ΛΙΛΙΟΣ) .... 20€       Χάσκαρης Γεώργιος ....................... 20€   Κουτρούμπα-Ζαχαροπούλου Ελένη 20€
Δεληκωστόπουλος Θανάσης ......... 20€      Μανώλης Κώστας .......................... 20€   Μασγάλας Νικόλαος ..................... 50€    Μανωλακάκης Κώστας .................. 20€
Μαυρέλης Νίκος ........................... 20€ Τσουκαλής Βασίλης ....................... 20€   Δημητρόπουλος Κάρπος ............... 20€     Μανταλένιος Βαγγέλης ................. 20€
Κατσιγιάννης Νίκος ....................... 50€ Καραγεώργου Αφροδίτη ................ 20€     Πελέκης Δημήτριος ...................... 20€   Σκουφή-Κουτρούμπα Αθηνά .......... 20€
Αργύρης Μιλτιάδης ....................... 20€  Ροντήρης Δημήτριος του Κων/νου 50€         Ζαρκαδούλας Βασίλειος ................ 20€    Κουτρούμπας Γιάννης .................... 20€
Αργύρης Βασίλης .......................... 20€ Βλάντη Μαρίνα ............................. 20€  Ζιαμπάρας Περικλής του Χ. ............ 20€    Ζησίμου Γεωργία ........................... 20€
Κατσίκας Ευθ. Χρήστος ................. 50€   Ροντογιάννης Χρήστος – Άννα ....... 50€      Καραγεώργου Λούλα ..................... 50€    Σκανιάς Γιάννης ............................. 20€
Καραγεώργος Νίκος .......................25€  Πατίλης Γρηγόρης ......................... 20€   Ζήσιμος Δημήτριος του Γεωργίου .. 20€       Τσονάκας Γιάννης .......................... 20€
Καραγεώργος Βασίλης ................... 25€   Μανιάτης Γιώργος ......................... 20€   Φλώρος Αντώνιος .......................... 20€  Παπαντώνη Ζωή – Βασίλης ............ 80€
Κολοκύθας Γιώργος ........................10€  Πατίλη Ρούλα ................................ 50€ Ξύδης Κώστας ............................... 50€ Ανώνυμος ..................................... 50€
Ρηγόπουλος Γιάννης ...................... 20€  Κωλέττα Κατερίνα ......................... 20€   Ροντήρης Χρήστος του Κων/νου .... 30€       Ανώνυμη ....................................... 50€

                                                                                            συνέχεια στο επόμενο

Τάτσιου - Γρομητσάρη Αθανασία Α.                   YΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                               Ιατρείο:
  Θέρμο, τηλ.: 2644022494                                                                            Λ. Συγγρού 76, Αθήνα
  Γρομητσάρης Κωνσταντίνος           ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ                                             (στάση Συγγρού-Φιξ)
  Θέρμο, τηλ.: 2644022750           ΑΡΤΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ                                          Τηλ./Fax: 210 36.04.088
                                                                                         Kιν.: 697.36.68.889
                        ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ, ΤΗΛ.: 26440 22270, 26440 22250, ΚΙΝ.: 6947894111                                e-mail: dimitrioschatzis@yahoo.com

                                                                           Δηµήτριος Γρ. Χατζής

                                                                                   Διδάκτωρ
                                                                           Καρδιολόγος IατρικήςΣχολήςΑθηνών

                                                                                   Member of EAPCI
   1   2   3   4   5   6   7   8