Page 5 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 5

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                        σελίδα 5

                                  > κατωπλατανιώτικα νέα

Μεγάλη επιτυχία σημείωσανκαιφέτοςοιεκδηλώσεις            Κυριαζή από τον Κάτω Πλάτανο στη Ρουμανία σε                 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΟΥΛΑΣ
του Συλλόγου μας με πλούσιο πρόγραμμα που άφησε τη         συνδυασμό με τη προσφορά τηγανίτας για όλους                 Με την υποστήριξη του Δήμου διοργανώ-
                                                                         θηκε στις 8 Σεπτεμβρίου το παραδοσιακό
δική του ιστορία και αναμνήσεις. Η συμμετοχή των χω-        τους συμμετέχοντας. Βασικός ομιλητής ήταν η                 πανηγύρι στο Εξωκκλήσι της Παναούλας. Η

ριανών μας κάθε ηλικίας έδωσε ζωντάνια στο χωριό μας        καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Α-                 Θεία Λειτουργία έγινε από τον χωριανό μας
                                  θηνών κ. Αικατερίνη Γεωργιτσογιάννη, η οποία                 Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Θεοφάνη και
και αυτό το καλοκαίρι. Πολλοί και φέτος οι ξενιτεμένοι       αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο του χωριανού                  τον πατέρα Δημήτριο Μούκα.
                                                                         Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές και
μας που μας επισκέφθηκαν και έδωσαν ιδιαίτερο τόνο         μας στη Ρουμανία και παρουσίασε φωτογραφίες                 όσουςβοήθησανόπωςτονΛεωνίδα Δανιά,
                                  από τον μεγαλοπρεπή τάφο του Γ. Κυριαζή στο                 τον Αντώνη Δανιά, τον Αντώνη Ζαγορίτη,
με την παρουσία τους.                        Βουκουρέστι.                         τον Νίκο Τσουράπα, τον Μίμη Ροντήρη, τον Θωμά
                  ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣ-                                     Σταίκο, και τον
                  ΚΕΥΗΣ              Ο Πρόεδρος του Συλλόγου χαιρετίζοντας την εκδή-        Δημήτριο Κα-
                  Πάλι και φέτος έγινε ο εορ-                                  τσίκα.
                  τασμός της Αγίας Παρα-      λωση αναφέρθηκε στη δύναμη της προσφοράς που είχε       Επίσης την εκ-
                  σκευής στις 26 Ιουλίου. Από
                  τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ     ο μεγάλος αυτός εθνικός ευεργέτης την οποία είχε γιγα-    δήλωση τίμησε
                  Πλάκα τελέστηκε ο μέγας
                  εσπερινός, αρτοκλασία και                     ντώσει η αγάπη του για την και ο χωριανός
                                                                 μας Γιάννης
                  περιφορά της εικόνας. Η                      ωραία ζωή του χωριού μας.  Πορφύρης ο
                                                                 οποίος αναφέρ-
                  Θεία Λειτουργία τελέστηκε                     Στην εκδήλωση παρευρέθη-
                  από τον πατέρα Δημήτριο                      καν οι καθηγητές Δημήτρης  θηκε στην ιστορία της εκκλησίας.
                  Μούκα και ακολούθησε μι-                      Καραγιώργος, Ανδρέας    ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
κρή δεξίωση στη πλατεία του χωριού μας με προσφορά                          Οικονόμου, Γιάννης Ρηγό-  Στο γνωστό εξωκκλήσι του χωριού μας τελέστηκε και
                                                   πουλος, ο εισαγγελέας Αθα-
καφέ και πολλών γλυκών που πρόσφεραν οι γυναίκες του                         νάσιος Θεοφάνης καθώς    φέτος η Θεία Λειτουργία και ο εορτασμός στη μνήμη του
                                                   και Πρόεδρος του Συλλόγου  Αγίου Ανδρέα. Παρευρέθηκαν πολλοί χωριανοί από τον
χωριού μας. Δυστυχώς τα γεγονότα της μεγάλης φωτιάς                     Κοσμάς ο Αιτωλός Γιάννης Πορ-    Πλάτανο και Κάτω Πλάτανο, όπου και φέτος γιόρτασαν
                                               φύρης.
στο Μάτι δεν μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τη γιορτή                     Η Γεωργία Σικόλα, η Καλλιόπη     με λαμπρότητα τον Άγιο Ανδρέα. Στο τέλος της Θείας
                                               Αναγνωστόπουλου και η Μαρία
που είχαμε οργανώσει για την παραμονή το βράδυ.                       Σικόλα ετοίμασαν τις νόστιμες τη-  Λειτουργίας έγινε αγιασμός και λιτάνευση της εικόνας
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗ-                           γανίτες. Τη ζύμη ετοίμασε ο Λεωνί-
ΜΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ                                    δας Δανιάς. Τις σέρβιρε ο Ανδρέας  του Αγίου γύρω από τον ιερό ναό.
Στις 3 Αυγούστου τελέστηκε Θεία Παράκληση από τον                      Βλάντης.
Αρχιμανδρίτη κ. Γαβριήλ Πλάκα και ακολούθησε η
εκδήλωση για το οδοιπορικό του χωριανού μας Γιώργου

Κάτω Πλάτανος:                                      Ευχαριστίες
σαρκαστικό αντιπολεμικό                                  (Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Πλατάνου)
μήνυμα στο μύλο
                                             Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της αντικατάστασης του δαπέδου του Σχο-
Σε παλιό εγκαταλελειμμένο μύλο στον                            λείου του χωριού μας, το βάψιμο όλου του χώρου καθώς επίσης και η κατασκευή
Κάτω Πλάτανο Ναυπακτίας δυο σκαλισμέ-                           όλων των ξύλινων προθηκών προκειμένου με τρόπο οργανωμένο να γίνει η τοπο-
νες πέτρες αποπνέουν το πιο σαρκαστικό                          θέτηση όλων των αντικειμένων του Μουσείου.
αντιπολεμικό μήνυμα:
"ΖΗΤΩ Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ                                 Η επιτροπή εράνου που έγινε με πρωτοβουλία του Ιωάννη Δανιά με μεγάλη επι-
Α Α ΒΛΑΝΤΗΣ 21-4-42"                                   τυχία, συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα χρήματα για τα συγκεκριμένα έργα. Όλοι οι
                                             χωριανοί μας και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες για
                       Βασίλης Πολιτόπουλος            την προσπάθεια αυτή. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής δείχνει τη μεγάλη
                                             δύναμη προσφοράς που έχουν όλοι οι ξενιτεμένοι χωριανοί μας μέσα στην καρδιά
"Έφυγε" ο μπαρμπα-Γιώργος Ψαράς,                             τους για το όμορφο χωριό μας. Αυτή η δύναμη της προσφοράς γιγαντώνεται από
ο ήρωας οδηγός του καρνάβαλου                               τα καθημερινά όνειρα που έχετε για την όμορφη ζωή που έχει το χωριό μας.
στην Ορεινή Ναυπακτία
                                               Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες θα διαπίστωσαν ότι μια μικρή προσπάθεια χρειάζεται
"Έφυγε" και κηδεύτηκε στο Θέρμο σε η-                Προς Nεοχώρι, 1966  ακόμη για το πλακόστρωτο του προαύλιου του Σχολείου μας.
λικία 98 ετών ο μπαρμπα-Γιώργος Ψαράς.                   Nεοχώρι, 1972
Σεμνός και εξαιρετικά αγαπητός και εξυπη-                          Ταυτόχρονα ο Σύλλογος μας ολοκλήρωσε τα παρακάτω έργα:
ρετικός για δεκαετίες κράτησε ‘’ζωντανά ‘’τα                         1. το parking του χωριού μας, έργο απαραίτητο κυρίως για τα ευχάριστα και
χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας με κίνδυνο                          δυσάρεστα γεγονότα
της ζωής του.                                        2. την είσοδο του χωριού μας στη θέση Kουντουάν

 Σύνδεσε το ονομά του με τον αγώνα ε-                                                3. τη διαμόρφωση της αίθουσας του Συλλόγου
πιβίωσης των κατοίκων και των χωριών τις                                              στη πλατεία με καινούργια τραπέζια και καθίσματα
δεκαετίες 1960 και 1970. Οι νεώτεροι ίσως                                             ώστε τους χειμερινούς μήνες να μπορεί να στεγάσει
να έχουν ακούσει το όνομά του σε κάποια                                              πάνω από 50 άτομα.
ιστορία. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία
λέει πολλά.                                                              Σας ευχαριστούμε και πάλι. Πιστεύουμε ότι η
                                                                  ανταπόκρισή σας θα είναι άμεση και συνεχής για τη
 Ένας ήρωας ιδιοκτήτης και οδηγός από                                               διατήρηση του χωριού μας.
το Θέρμο, που έκανε για πολλά χρόνια το
δρομολόγιο Θέρμο-Πλάτανος-Νεοχώρι με                                                                             ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
τον "καρνάβαλο" με την κλασική τετράγωνη
μούρη.                                          Διάνοιξη μονοπατιών           Στη συνέχεια Αγίους Απόστολους
                                                                 προς Πουρναράκι. Επίσης ξεκίνησε
                                             Τον Οκτώβριο ο Δήμος Ναυπακτί-     το μονοπάτι από Πλάτανο προς Αγία
                                             ας ξεκίνησε την καθαριότητα μονο-    Σωτήρα και στη συνέχεια Περίστα.
                                             πατιών που βρίσκονται στο δάσος     Το μόνο που απομένει είναι η σημα-
                                             του Πλάτανου και το μονοπάτι που    τοδότηση των μονοπατιών που θα
                                             πάει από Πλάτανο Περίστα. Έγινε δι-   τελειοποιήσει τα μονοπάτια και θα
                                             άνοιξη των μονοπατιών από δέντρα    τα κάνει προσβάσιμα σε όλους τους
                                             και κλαριά στα εξής μονοπάτια: Σκα-   επισκέπτες.
                                             λούλα προς Βαθάλωνα, Αχεριώνες
                                             - Βαθαλωνα, Βαθάλωνα - 18 Έλατα.

                                             Χάνι Λιόλιου Ναυπακτίας         Ψητό αρνί, γαρδούµπα,
                                                                 σελάχι στον ξυλόφουρνο
                                               Αντωνόπουλος (Λιόλιος) Α. Ιωάννης  Ζυµωτό ψωµί,
                                                     Τηλ.: 26340 48408,   παραδοσιακές πίτες,
                                                                 γλυκά του κουταλιού
                                                 Κιν.: 6974774206, 6973451970  Κρασί και τσίπουρο
                                                                 παραγωγής µας
                                                                 Αγριογούρουνο
                                                                 και ό,τι άλλο θελήσετε
                                                                 κατόπιν παραγγελίας
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10