Page 8 - www.e-Nafpaktia.gr
P. 8

σελίδα 8                                              Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

     "Υπέροχο να επιστρέφω στις ρίζες μου, στο χωριό Πλάτανος

όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου και έχω τόσες αγαπημένες αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου που με έμαθαν
 να μην ξεχνάω ποτέ τις ρίζες μου και τα ελληνικά ιδανικά καλοσύνη, αγάπη και φιλότιμο." Πρέσβης Γιώργος Τσούνης

    Την Παρασκευή 3 Ιουνίου επισκέφτηκε το χωριό                         Εξοχότατε κ. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα.
                     του ο νέος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της        Αγαπητέ μας συγχωριανέ, εκλεκτέ μας πατριώτη.
                     Αμερικής στην Ελλάδα κος Γιώργος Τσούνης.          Σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε σήμερα στη πατρογονική γη με
                    Τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας        αισθήματα πατριωτισμού ιδιαίτερης τιμής, και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό
                  Γιώργος Πολύχρονος ενώ η Νίκη Δανιά ντυμένη με           σας. Η ιδιότητα σας ως Πρέσβη τιμά την πατρίδα μας,τιμά τον τόπο καταγωγής
                  την παραδοσιακή Πλατανιώτικη φορεσιά του προσέ-          σας, τον ιστορικό και παραδοσιακό Πλάτανο που πάντα αναφέρεστε από
                  φερε λουλούδια. Η υποδοχή του ήταν ενθουσιώδης και         τις πρώτες μέρες ανάληψης των υψηλών καθηκόντων σας. Ο Πλάτανος
                  συγκινητική. Όλοι οι παιδικοί του φίλοι, οι συγγενείς και     προβλήθηκε (ακούστηκε) στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην
                  οι συγχωριανοί έσπευσαν να του σφίξουν το χέρι ενώ ο        Ελληνική Προεδρεία της Δημοκρατίας, στην Ελληνική Κυβέρνηση,στο
                  ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Η καρδιά μου είναι       Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή σε κάθε ανώτατη πολιτική και θρησκευτική
                  γεμάτη, όλα μου τα καλοκαίρια τα πέρασα εδώ, στη γιαγιά και    αρχή και σε όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις γνωριμία σας. Νιώθουμε
                  τον παππού, εδώ βρήκα πολύ αγάπη», δήλωσε.             υπερήφανοι για το αξίωμα σας και είμαστε βέβαιοι ότι θεωρήστε εγγυητής
                                                   για την εθνική μας ασφάλεια, την σταθερότητα και την ειρήνη. Κάθε επιτυχία
                    Οι γονείς του Γιώργου Τσούνη γεννήθηκαν και          στο βαρύ έργο σας με τις ευθύνες που αναλαμβάνεται θα είναι επιτυχία για
                  πήγαν σχολείο στον Πλάτανο, αμέσως μετά μετανάστευ-        την πατρίδα μας.
                  σαν για την Αμερική. Όλα τα παιδικά του καλοκαίρια, ο       Είναι αυτονόητο ότι κάθε θεμιτή παρέμβασή σας για τον τόπο μας στην
                  Γιώργος Τσούνης τα περνούσε στην αγαπημένη του           Κυβέρνηση και στο κάθε αρμόδιο υπουργείο θα έχει την θετική της
                  πατρίδα και στο χωριό του.                     ανταπόκριση. Όπως οριστική βελτίωση του οδικού μας δικτύου και άλλων
                                                   έργων υποδομών για την ανάπτυξη του Πλατάνου και ολόκληρης της
                    «Ένα απλό παιδί ήταν πάντα, όπως είναι και τώρα. Εμείς εδώ   Ναυπακτίας. Το οφείλετε πρώτα από όλα στον όρκο του αείμνηστου πατρός
                  ήμασταν ξυπόλυτοι, δεν είχαμε μπάλες, δεν είχαμε τίποτα, όταν   σας Δημητρίου Τσούνη που συχνά σας ανέφερε να μην ξεχάσετε ποτέ τις ρίζες
                  έφυγε για Αμερική, μας τα έδινε όλα, παπούτσια, μπάλες, όλα»,   σας, το ελληνικό φιλότιμο και τις Ελληνικές αξίες. Η φιλοπατρία και προσφορά
                  δήλωσε παιδικός του φίλος Αντώνης Βλάντης.             είναι απόλυτα λέξεις συνδεδεμένες.
                                                   Σας καλούμε επισήμως (αν το επιτρέπουν οι συνθήκες) να παραβρεθείτε
                    Μετά παρέθεσε γεύμα με τους καλεσμένους του          στην ετήσια μεγάλη γιορτή του Πλατάνου στις 23 Αυγούστου όπου θα
                  στο εστιατόριο "Ρώμας". Ακολούθησε στην πλατεία και        γιορτάσουμε μετά τριετίας με κάθε λαμπρότητα χωρίς τα περιοριστικά μέτρα
                  στους Αγίους Ταξιάρχες τηλεοπτικό γύρισμα για την πα-       της πανδημίας. Παρακαλώ να δεχτείτε συμβολικά μια εικόνα του προστάτη
                  ρουσίαση του νέου Πρέσβη Γιώργου Τσούνη το οποίο          μας Αγίου Νικολάου για την ευλάβεια και ευσέβεια που σας διακρίνει να σας
                  και κυκλοφόρησε από την                      προστατεύει στα υψηλά καθήκοντά σας καθώς και μια αναμνηστική πλακέτα
                  πρεσβεία.                             αφιερωμένη από όλους τους Πλατανιώτες, τους πολλούς φίλους και αρκετούς
                                                   συγγενείς. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας, με την εκτίμηση μας. Ο
                    Αργότερα πήγε στο σπί-                     ενθουσιασμός μας με την συγκίνησή μας είναι εμφανής.
                  τι του όπου είδε τις παλιές
                  φωτογραφίες και τα παλιά                                    Γιώργος Πολύχρονος, Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας
                  αντικείμενα του σπιτιού.
                  Περπάτησε από τους Αγί-                     με τον πατέρα της με τη μάνα της και με την αγαπητή μου θεία Αθηνά που δεν έχω
                  ους Ταξιάρχες στο μνημείο                    γνωρίσει άλλο χαρακτήρα σαν τη θεία Αθηνά.
                  των ηρώων στο σχολείο
                  στο αναψυκτήριο "Ράχη" και                     Έχω μια φωτογραφία στο τραπέζι δίπλα στο κρεβάτι, δεν είναι η μάνα μου,
κατέληξε στη μεγάλη βρύση. Τέλεσε βέβαια και τρισάγιο                       δεν είναι ο πατέρας μου, δεν είναι η γυναίκα μου, δεν είναι τα παιδιά μου είναι
στο νεκροταφείο στη μνήμη των συγγενών του. Το βράδυ                        η θεία η Αθηνά μου. Είναι σαν δεύτερη μάνα μου.
έγινε στην πλατεία του χωριού τιμητική εκδήλωση καλω-
σορίσματος προς τον Πρέσβη για την επίσκεψη στον τόπο                                                 Έχω πολλές σχέσεις, οι φίλοι μου από
καταγωγής του. Τον προσφώνησε ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Γιώργος                                      τη Βονόρτα και την Αγία Παρασκευή. Εγώ
Πολύχρονος όπου του απένειμε την εικόνα του Αγίου Νικολάου και αναμνηστική                                    μεγάλωσα σε μια πολιτεία στην Αμερική η
πλακέτα. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας Κούκουνα                                     εκκλησία μου ήταν η Αγία Παρασκευή και
Θανάση τον Δήμαρχο Θέρμου Κωνσταντάρα Σπύρο που του δώρισε βιβλία για το                                     έχουμε 700 εκκλησίες στην Αμερική, μόνο
Θέρμο και την ιστορία του, την Πρόεδρο του Συλλόγου των εν Αθήναις Πλατανιω-                                   μία Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σ’ αισθάνομαι
τών Τσίπουρα Σπυριδούλα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κατωπλατανιωτών Σικόλα                                     (απευθύνθηκε στον Χρήστο Σικόλα). Η κυ-
Χρήστο, τον συγχωριανό και πολιτευτή Παπαθανάση Θανάση που του δώρισε μια                                     ρία που είναι Πρόεδρος του Πλατάνου των
γκραβούρα με το Λεπάντο και τον διοικητή της Τροχαίας Αγρινίου Αντωνίου Αλέξη.                                  Αθηναίων κι ο πατέρας μου ήταν Πρόεδρος
O Βασίλης Αθ. Ζήσιμος του παρέδωσε το βιβλίο του "Αι Γενεαί Πάσαι"                                        Πλατάνου της Αμερικής κι έχουμε κι εμείς
  Ακολούθησε συγκινητική ομιλία του Πρέσβη:                                                   καλές σχέσεις (απευθύνθηκε στην Σπυρι-
                                                                         δούλα Τσίπουρα), εσείς εδώ στην καρδιά
  Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.                                                           μου γιατί ο θείος μου, ο θείος μου ο Νίκος
  Αγαπητοί μου φίλοι, έρχονται τώρα άνθρωποι από διάφορα μέρη, όμως είμαστε           είχε δύο αγαπητές οικογένειες. Εμείς στην Αμερική κι εσείς στο Αγρίνιο και τα
όλοι φίλοι. Ο πατέρας μου είπε όταν παίρνεις κάτι τα χέρια σου είναι γεμάτα όταν δί-        τελευταία 30 χρόνια στη ζωή του έζησε στο Αγρίνιο και είμαι τόσο χαρούμενος
νεις κάτι η καρδιά σου είναι γεμάτη. Σήμερα πήρα τόσα πολλά δώρα όμως η καρδιά           που ζήσατε μαζί του γιατί σας αγαπούσε και ξέρω πως τον αγαπούσατε κι εσείς.
μου είναι γεμάτη. Αυτά θα τα έχω στο γραφείο μου και κάθε μέρα που θα τα βλέπω           Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να έρθω στην κηδεία του. Ξέρω έχεις κά-
θα αισθάνομαι την φιλοξενία και την αγάπη από το αγαπητό μου χωριό τον Πλάτανο.          νει πολλά για τον θείο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. (απευθύνθηκε στον Αλέξη
  Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι Έλληνας που ήρθε στην Ελλάδα για δύο            Αντωνίου). Ο Δήμος Θέρμου (απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Θέρμου, Σπύρο
εβδομάδες να πάει σε ένα νησί, είμαι εδώ το καλοκαίρι στο χωριό μου γιατί αυτά           Κωνσταντάρα). Ο πατέρας μου τελείωσε το σχολείο στο Θέρμο. Πήγαμε εκεί
τα χρόνια εδώ έζησε η γιαγιά κι ο παππούς μου και η μάνα μου ήθελε να είναι μαζί          μια μέρα, ήμουν μικρό παιδί και ήθελε να πάει να δει αυτό το σπίτι που έμενε
                                                  όταν ήταν στο Γυμνάσιο. Δεν ήξερε ακριβώς που ήταν ο δρόμος, ρώτησα στην
                                                  πλατεία ρώτησα τον σερβιτόρο, που είναι αυτό το μέρος και μας είπε εκεί και
                                                  μας πήγε 5-10 λεπτά να περπατήσουμε. Όταν πήγαμε στο σπίτι μπροστά στην
                                                  πόρτα, ήταν μια γυναίκα, ήταν 85 χρονών κι έκατσε σε μια καρέκλα μπροστά στο
                                                  σπίτι της. Ο πατέρας μου τη γνώρισε και έβαλε τα κλάματα, η μάνα μου της είπε:
                                                  Θυμάσαι κάτι παιδιά από τον Πλάτανο που έκατσαν στο σπίτι σου και πήγαιναν
                                                  στο σχολείο; Σε αυτά τα μέρη ήταν πολλά παιδιά που για χρόνια έμεναν στο σπίτι
                                                  μου, όμως ήταν δύο παιδιά ακόμη που τα θυμάμαι. Ήταν ένας Τάκης Τσούνης κι
                                                  ένας Γιώργος Βλάντης, ήταν τα πιο χαϊδεμένα παιδιά, ήταν και πρώτα ξαδέλφια
                                                  και ήταν στην Αμερική σ’ ένα κρεβάτι στην αρχή.

                                                                                                  συνέχεια στην σελίδα 10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13