Η προσευχή για την Μέρκελ που σαρώνει στο Facebook! Εκτύπωση
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2012 18:11

 

Η προσευχή για την Μέρκελ που σαρώνει στο Facebook!

 

Μπορεί να χάνουμε δουλειές, μισθούς, συντάξεις αλλά το χιούμορ μας σαν λαός δεν το χάνουμε ποτέ!

Διαβάστε την "προσευχή" για τη Μέρκελ που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Facebook και σαρώνει!

"Μέρκελ ημών

η εν τοις Γερμανοίς,

αγιασθήτω το δάνειό Σου.

Ελθέτω η χορηγεία Σου.

Εφαρμοσθήτω το πρόγραμμά Σου, ως εν Γερμανώ και επί της Greece.

Την δόσιν ημών την επιούσιον δος ημίν Τζήμερον.

Και λάβε ημάς δια τα θελήματα υμών,

μήπως και ημείς κουρέψομεν τες οφειλές ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις Τσιπρισμόν,

αλλά ρύσαι ημάς και από τη Συγγρού,

Αμήν"

http://www.newsbomb.gr