Δήμος Ναυπακτίας: πρόσληψη έξι ατόμων στους παιδικούς σταθμούς Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2012 15:44

Στην πρόσληψη έξι ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31-7-2013, προχωρά ο δήμος Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα και τα 6 άτομα πρόκειται να προσληφθούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Οι σταθμοί θα στελεχωθούν από 1 άτομο ως προσωπικό καθαριότητας, 1 μάγειρα και 4 βρεφονηπιοκόμους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα για το προσωπικό καθαριότητας, ενώ απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης για τη θέση του μάγειρα και πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής για τη θέση βρεφονηπιοκόμου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ του ΑΣΕΠ και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στο Δήμο Ναυπακτίας Ιλάρχου Τζαβέλα 37 απευθύνοντας τη στο γραφείο προσωπικού υπόψη κ. Κυριαζή Γεώργιου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο αίτηση για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από αύριο και η προθεσμία είναι 10 μέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τις αιτήσεις στην ανωτέρω διεύθυνση της υπηρεσίας, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αλλά και στα ΚΕΠ.