Καταφύγιο:''κατάβαση στά δυπόταμα'' Εκτύπωση
Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2012 18:53

Mέ την συνεργασία και την μεγάλη συμμετοχή από τους Συλλόγους των

Απανταχού Καταφυγιωτών και του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Κεvτρικιωτώv

έγινε και εφέτος η καθιερωμένη ‘’κατάβαση στα δυπόταμα’’ και οι μετρ του φακού

Αλέξανδρος Παπαδογεωργόπουλος και Φωτεινός Ανδρεόπουλος

κατέγραψαν πανέμορφες φωτογραφίες.