Τερψιθέα :πανηγύρι 2019-ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Εκτύπωση
Κυριακή, 18 Αύγουστος 2019 08:42

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται, πλήθος, πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας, πλήθος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας, πλήθος, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και εσωτερικός χώρος

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και πίνακας

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα χορεύουν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, χορεύει και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται και πίνακας

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, πλήθος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, άτομα χορεύουν και υπαίθριες δραστηριότητες

ΦΩΤΟ:ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

 

https://www.facebook.com/100012267971579/videos/pcb.772204546531804/772188306533428/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100012267971579/videos/pcb.772204546531804/772188063200119/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100012267971579/videos/pcb.772218179863774/772207246531534/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100012267971579/videos/pcb.772218179863774/772207363198189/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100012267971579/videos/pcb.772218179863774/772207736531485/?type=3&theater