Με κατεπείγοντα χαρακτήρα συνεδριάζει σήμερα το Δ. Σ.Ναυπακτίας Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2015 09:04

 

Με κατεπείγοντα χαρακτήρα συνεδριάζει την Τετάρτη, στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Σιαμαντά, «η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ εκδόθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ την 16-7-2015, η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  αίτησης του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 31-7-2015 και  η έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα«.

Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων:

    Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να υποβάλλει την παρούσα αίτηση-προσφορά και να υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας το φορέα , με μόνη την υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. (Εισηγ.κ.Φράγκος)
    Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  που θα συμμετάσχουν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016. (Εισηγ.κ.Φράγκος).
    Έκδοση εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.  (Εισηγ.κ.Φράγκος)