Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Ν Α Υ Π Α Κ Τ Ι Α Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εκτύπωση

Συνδημότισσες και συνδημότες,
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλάζει. Σε λίγους μήνες τίποτε δεν θα θυμίζει τους σημερινούς δήμους. Ο Δήμος Ναυπακτίας θα ξεπερνά τα όρια της ομώνυμης επαρχίας. Ζητούμενο παραμένει η κατεύθυνση των αλλαγών που θα γίνουν και αν αυτές θα είναι προς όφελος του δημότη . Οι εκλογές του Νοέμβρη του 2010 δεν μοιάζουν με τις προηγούμενες. Οι δημοτικές αρχές που θα προκύψουν θα κληθούν να λειτουργήσουν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στις μέρες μας δοκιμάζονται οι κοινωνικές κατακτήσεις των τελευταίων 60 χρόνων λόγω του πελατειακού συστήματος που κυριάρχησε  ως τρόπος άσκησης της κεντρικής εξουσίας με προεκτάσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα που άσκησαν εξουσία αλλά και οι άνθρωποί τους σε τοπικό επίπεδο έχουν την ευθύνη για τα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα τόσο του κράτους όσο και της αυτοδιοίκησης.  Η κοινωνία καλείται να λειτουργήσει με τρόπο ώστε να δημιουργηθούν διέξοδοι από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ουσιαστικό και πρωταρχικό ρόλο.
Οι δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη είναι μια ευκαιρία για συνολική επανατοποθέτηση στα μεγάλα ζητήματα της ορθολογικής οργάνωσης των νέων δήμων, του προσανατολισμού τους στην εξυπηρέτηση των δημοτών, της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, της ουσιαστικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της περιφερειακής ανάπτυξης. 
Οι νέες δημοτικές αρχές θα κληθούν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν του Καλλικράτειους δήμους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι δυσκολίες θα είναι μεγάλες, ιδιαίτερα στην οργάνωση των υπηρεσιών, την κατανομή των τεχνικών μέσων και του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στους δήμους αλλά και αυτού που θα μεταφερθεί από τις Νομαρχίες.  Χρειάζεται ετοιμότητα για να αντιμετωπισθεί η οικονομική δυσπραγία που δημιουργεί τον κίνδυνο μετατροπής των δήμων από αποκούμπι των απλών ανθρώπων σε μηχανισμούς επιβολής νέων φόρων και αυξημένων δημοτικών τελών. 
Αν η κάθε αρχή είναι το ήμισυ του παντός, γίνεται φανερό ότι μία αποτυχημένη αρχή στο Δήμο Ναυπακτίας θα έχει ολέθριες συνέπειες για το μέλλον της περιοχής. Στο χέρι μας είναι να αξιολογήσουμε σωστά τις ανάγκες του νέου συστήματος διοίκησης που εισάγει ο Καλλικράτης και να επιλέξουμε τους κατάλληλους εκπροσώπους.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας αποτελεί μετεξέλιξη της αντίστοιχης παράταξης που λειτούργησε στο δήμο Πυλήνης από το 1998 μέχρι σήμερα. Συγκροτήθηκε στη βάση της ανεξαρτησίας της από τα κόμματα με τη συσπείρωση ανθρώπων από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, αλλά με κοινό όραμα για τον τόπο μας. Δεν πιστεύουμε ότι τα κόμματα πρέπει να επεμβαίνουν για να επιβάλλουν τους ανθρώπους τους στα δημοτικά αξιώματα. Η διαδικασία των χρισμάτων αποβλέπει στην χειραγώγηση των κοινωνιών και το πέρασμα κομματικών πολιτικών που εκπορεύονται από το κέντρο.
Πιστεύουμε ότι οι μικρές τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα την επαγγελματική, πολιτική και κοινωνική διαδρομή των μελών τους και δεν χρειάζονται κομματικές συστάσεις για τα προσόντα των υποψηφίων. Γνωρίζουν καλά και μπορούν να επιλέξουν τους κατάλληλους εκπροσώπους τους για να συσπειρωθούν και να πρωτοστατήσουν στις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Τα κόμματα έχουν ιδιαίτερο και συνταγματικά προσδιορισμένο ρόλο στη δημοκρατία μας.  Αυτόν πρέπει να υπηρετούν για το καλό της πατρίδας μας. Με αυτές τις προϋποθέσεις ζητάμε τη συνεργασία τους.
Η παράταξή μας χτίζεται και αναπτύσσεται σ’ όλο το εύρος του Δήμου Ναυπακτίας, ώστε να συσπειρώσει τους δημότες  εκείνους που θέλουν να συμβάλουν δημιουργικά στην ιεράρχηση των προβλημάτων και την  επίλυσή τους. Θέλουμε τους δημότες ενεργούς πολίτες και όχι θεατές των δημοτικών δρώμενων που θα τους θυμόμαστε κάθε 4 χρόνια. Καμιά δημοτική αρχή δεν μπορεί από μόνη της να επιτύχει. Χρειάζεται την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών και σ’ αυτό αποβλέπουμε με τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας. Στόχος μας είναι η από κοινού αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας και για τα οποία χρειάζεται η πιο πλατειά συσπείρωση ώστε να αποκρούσουμε τις επιθέσεις που δέχεται σήμερα η κοινωνία και να αξιοποιήσουμε  όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες.
Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει χαρίσματα, έχει όμως και δυσκολίες. Το γεωγραφικό του ανάγλυφο περιλαμβάνει φυσικές ομορφιές ιδιαίτερου κάλους και εξαιρετικά ανθρώπινα έργα που κρύβουν ιστορία και πολιτισμό αιώνων. Γνωρίζουμε την περιοχή του νέου Δήμου. Δεν είμαστε ξένοι σε κανέναν από τους δημότες. Πρωτοστατήσαμε στη συνεργασία των μέχρι σήμερα ΟΤΑ γιατί πιστεύουμε ότι με τις συνεργασίες τα αποτελέσματα είναι πολλαπλάσια. Τοποθετηθήκαμε δημόσια υπέρ ενός ισχυρού Δήμου στη Ναυπακτία  και διατυπώσαμε ξεκάθαρες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του, ώστε να αξιοποιηθούν το ανθρώπινο δυναμικό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Γι’ αυτό το λόγο θα αξιοποιήσουμε τα θετικά σημεία του νόμου και θα διεκδικήσουμε μέσα από τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το θεσμικό πλαίσιο να εξυπηρετεί τον πολίτη.
Ο νέος Δήμος από τα πρώτα του βήματα πρέπει να αξιοποιήσει το προσωπικό του για να διαμορφώσει μια μόνιμη, αξιόπιστη και αποτελεσματική διοίκηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών. Η αιρετή διοίκηση πρέπει να στηρίζει και να αξιοποιεί τις υπηρεσίες του προσωπικού με ξεκάθαρους και κοινωνικά ελεγχόμενους κανόνες που θα έχουν στο επίκεντρο τη διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση προς όφελος των δημοτών.
Οι αυτoδιοικητικές εμπειρίες από την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών σε Δήμους της περιοχής μας, αλλά και ο σχεδιασμός των επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής πιστοποιούν τη γνώση και την εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών.
Στην περίοδο που διανύουμε ο δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς πρέπει να συμβάλλει ώστε να αντισταθεί στη γενικευμένη επίθεση που δέχεται το κοινωνικό κράτος, οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα των πολιτών. Ταυτόχρονα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο οργάνωσης τοπικής εξουσίας  που θα υπερασπίζεται χωρίς διακρίσεις όλους τους δημότες ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας  όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας.  
Σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σ’ αυτό τον ωραίο αγώνα καλούμε όλους τους Ναυπάκτιους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους κοινωνικά αποκλεισμένους να πάρουν ενεργό μέρος για να δημιουργήσουμε ένα νέο δήμο με αποτελεσματική διοίκηση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας, που θα ανακτήσει το σεβασμό των δημοτών, που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, που θα επαναφέρει την ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τους δημότες, που θα ανατρέψει τη δικαιολογημένη απαξίωση των  πολιτών προς τους θεσμούς, που θα εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη σ’ όλους μας.
Διεκδικούμε τη διοίκηση του νέου δήμου για να κάνουμε πράξη τα παραπάνω. Οι διαμαρτυρίες δεν επαρκούν, χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Το χρωστάμε στην κοινωνία και κυρίως στη νέα γενιά που θα κληρονομήσει τις συνέπειες της κρίσης αλλά και τους αγώνες που θα χρειαστούν για να σταματήσει ο κατήφορος κα να έλθουν ημέρες ευημερίας και περηφάνιας.