ΟΣΥΝ: Παράταση Οργάνων Διοίκησης Σωματείων Εκτύπωση
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 21:58

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Συλλόγους
ΘΕΜΑ: Παράταση Οργάνων Διοίκησης Σωματείων

Με νομοθετική ρύθμιση η οποία προωθήθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών κ Θ. Λιβάνιο και δημοσιεύτηκε ήδη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ.Α 227 18.11.2020 Άρθρο 54, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών Συλλόγων, εφόσον έχει λήξει η λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού και εφ όσον στο μεταξύ,δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31η.12.2020.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων μπορεί να παρατείνεται για διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού COVID-19

Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος: Δήμητρα Δημαδάμα
Η Γραμματέας: Ιωάννα Πια