Η ΚΑΜΑΡΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΒΑΣ Αχλαδόκαστρο Ορεινής Ναυπακτίας Εκτύπωση
Πέμπτη, 02 Ιανουάριος 2020 01:41

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: βουνό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό

Το πέρασμα του γεφυριού τον Απρίλη τού 1826 από διασωθέντες της Εξόδου του Μεσολογγίου, διηγείται ένας από αυτούς, ο Νικόλαος Κασομούλης:
«… την αυγήν μας έδωσαν την είδησιν ότι θα τραβήξωμεν δια τον Πλάτανον, χωρίον όπου ήτον ασθενής εκεί και ο Καραϊσκάκης, δια να λάβουν συνομιλίαν με αυτόν. Εντοσούτω, ο πόλεμος εισέτι εις το Μισολόγγι εξακολουθούσεν ακατάπαυστα έως τας τρεις ώρας της ημερός, οπού διέβημεν την γέφυραν της Βαρνάκοβας*, και πλέον δεν ακούγαμεν τίποτες… Εις την γέφυραν αυτήν είχεν πέμψει ο Καραϊσκάκης παρατηρητάς να ιδούν οποίοι εσώθηκαν και πόσοι από ημάς. Διαβάντες την γέφυραν και αναβαίνοντες τα Καγκέλια να φθάσωμεν εις τον Πλάτανον, άρχισεν ένας βουβουνισμός, ένας άνεμος σφοδρός και μία βροχή έπειτα ραγδαία και χάλαζα… Τρεις ώρας ακατάπαυστα, έως ότου εφθάσαμεν εις τον Πλάτανον, δεν έπαυσεν η κακοκαιρία… Ο Καραϊσκάκης μας είχεν έτοιμα ψωμί και σφακτά…».

* Στην ονομασία του γεφυριού, ο Κασομούλης λαθεύει αποκαλώντας το “της Βαρνάκοβας” –αυτό είναι το “Κεφαλογέφυρο” επί του Μόρνου. Από το τελευταίο πέρασαν αργότερα, κατευθυνόμενοι στο μοναστήρι της Βαρνάκοβας.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΕΦΥΡΙΩΝ

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: βουνό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: βουνό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό