Δημοπρατείται συντήρηση 3,5εκατ. ευρώ για το οδικό δίκτυο του ορεινού Θέρμο Εκτύπωση
Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019 21:59

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

 

Μια σημαντική εργολαβία για την συντήρηση του καταταλαιπωρημένου οδικού δικτύου του ορεινού Θέρμου θα ξεκινήσει εντός του 2020. Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση επαρχιακών δρόμων ορεινής Τριχωνίδας, περιοχής Δήμου Θέρμου» προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, που δημοπρατεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο δημοπρατείται στις 20 Δεκεμβρίου με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο αφορά στην συντήρηση των επαρχιακών οδών της ορεινής επαρχίας περιοχής του Δήμου Θέρμου, θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα (λάκκους, τοπικές καθιζήσεις, καταπτώσεις, έμφραξη και φθορά τεχνικών έργων απορροής ομβρίων κ.λ.π.) και σίγουρα θα δώσει λύσεις. Όμως το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ότι η περιοχή του ορεινού Θέρμου χρειάζεται μια μεγάλη παρέμβαση, ώστε να πάψει να είναι η μοναδική μάλλον περιοχή της χώρας που διαθέτει χωμάτινο οδικό δίκτυο.

Το οδικό δίκτυο του ορεινού Θέρμου αποτελείται κατά βάση από υποτυπώδεις χωματόδρομους, οι οποίοι εξυπηρετούν κατ’ αποκλειστικότητα την επικοινωνία 17 οικισμών, 8 Τοπικών Κοινοτήτων. Το πρόβλημα καταδικάζει ολόκληρη την περιοχή σε αναπτυξιακό μαρασμό λόγω του ιδιότυπου απομονωτισμού που αυτή βιώνει εξαιτίας του οδικού δικτύου. Οι ορεινές περιοχές της χώρας δεν μπορούν να λογίζονται ως β’ κατηγορίας. Εν έτει 2019 συνιστά όνειδος για την Πολιτεία να υπάρχει μια μεγάλη περιοχή που το οδικό δίκτυο παραμένει χωμάτινο. Η περιοχή του ορεινού Θέρμου διαθέτοντας ένα απαράμιλλο φυσικό κάλλος, θα είχε αντίστοιχα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς του οικοτουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας.

Τα σημεία της παρέμβασης

Οι οδικοί άξονες στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις με το έργο «Συντήρηση επαρχιακών δρόμων ορεινής Τριχωνίδας, περιοχής Δήμου Θέρμου» είναι:
1. Θέρμο- Αβαρίκο-Κόφτρα-Γέφυρα Πόρου.
2. Θέρμο-Τριανταφυλλέικα-Κόνισκα- Διπλάτανος.
3. Θέρμο-Αετόπετρα- Δρυμώνα
4. Θέρμο- Κάτω Χρυσοβίτσα -Αχλαδόκαστρο -Διασελάκι
5. Θέρμο-Πετροχώρι- Σιταράλωνα.
6. Πετροχώρι- Ανάληψη- Καλούδι- Δουνέικα.
7. Δρυμώνας- Νεροχώρι- Αργυρό Πηγάδι.
8. Διασταύρωση προς Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος
9. Αμπέλια-Κοκκινόβρυση.
10. Τριανταφυλλέικα – Μελίγκοβα – Αμβρακιά.
11. Ταξιάρχης – Καλλιθέα.

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαμβάνουν κυρίως εργασίες :
-Χωματουργικών, με καθαρισμούς τάφρων, πρανών κλπ, άρση καταπτώσεων.
-Τεχνικών έργων, περιορισμένης εκτάσεως,
-Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων.
-Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτοοδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.
-Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, τοποθέτηση νέων στηθαίων, με προτεραιότητα στις θέσεις υφισταμένων, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών.

πηγή:www.agrinioculture.gr