Ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή της Ναυπακτίας εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019 07:27

 

 http://media.enikos.gr/data/photos/resized/720_dc8f93bfab06c12053a73de8a06be818.jpg

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό  150.040 € εντάχθηκε το έργο που αφορά τη  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση της Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας, με στόχο αυτή να αναδειχθεί ως αξιόλογο, ελκυστικό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. Η Πράξη φιλοδοξεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του φυσικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου του Δήμου και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία του, συμβάλλοντας έτσι στην υποστήριξη του τουρισμού της περιοχής, μέσω της ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος με καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως ακριβώς περιγράφεται στις Αναπτυξιακές Στρατηγικές στον τομέα του Τουρισμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
α) τη δημιουργία καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου (πανοραμικές φωτογραφίες, 360ο βίντεο, τρισδιάστατο ψηφιακό περιεχόμενο, δίγλωσσα κείμενα, κλπ.) αποτύπωσης και τεκμηρίωσης των σημείων με πολιτιστικό πλούτο ή φυσικό κάλλος και επομένως με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον (Points of Interest-POIs).
β) τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου (Content management System, CMS), ανοιχτού κώδικα, η οποία θα υποστηρίζει:
i. σύγχρονες λειτουργικότητες (π.χ. προσθήκη διαβαθμισμένων χρηστών, εισαγωγή περιεχομένου και μεταδεδομένων, συσχέτιση κειμενικών και πολυμεσικών δεδομένων κλπ.)
ii. κατάλληλες δομές δεδομένων για την οργάνωση του πολυτροπικού ψηφιακού περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί στη φάση (α) και αφορά τα γεωγραφικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα ιστορικά γεγονότα και τις παλαιότερες ή μελλοντικές εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, επιστημονικές, αθλητικές, κ.ά.) που σχετίζονται με αυτά, καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις (φιλοξενίας, εστίασης, πώλησης τοπικών προϊόντων, κ.λπ.) του Δήμου Ναυπακτίας.
iii. φιλικές και λειτουργικές διεπαφές για τον εμπλουτισμό και την προβολή του ψηφιακού περιεχομένου.
γ) τη δημιουργία διαδικτυακής VR (Virtual Reality) εφαρμογής, με ενδεικτικό τίτλο “Τρισδιάστατος Ψηφιακός Οδηγός”, ο οποίος μέσω ενός διαδραστικού ψηφιακού χάρτη θα επιτρέπει την εικονική περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ναυπακτίας με ρεαλιστικό τρόπο και θα ενημερώνει τον δυνητικό επισκέπτη με πληροφορίες ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές θα είναι καταχωρημένες στην πλατφόρμα διαχείρισης.
δ) τη δημιουργία AR (Augmented Reality) εφαρμογής για έξυπνες φορητές συσκευές, με ενδεικτικό τίτλο“Έξυπνος Ψηφιακός Οδηγός”, η οποία θα συνοδεύει τον φυσικό επισκέπτη στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ναυπακτίας αντλώντας περιεχόμενο από την πλατφόρμα διαχείρισης με δυναμικό τρόπο (π.χ. με βάση τη θέση και τον προσανατολισμό της συσκευής), και θα παρέχει σε αυτόν μια εμπλουτισμένη εμπειρία περιήγησης και πολύπλευρη ενημέρωση.
ε) τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης με στόχο την ανάδειξη της περιοχής ως έναν προορισμό που παρέχει σύγχρονες υπηρεσίας eTourism, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.