Σύλλογος Απανταχού Δενδροχωριτών: συνεστίαση – συνέλευση -ΦΩΤΟ Εκτύπωση
Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019 00:17

Η εικόνα ίσως περιέχει: φαγητό

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, κουστούμι, γάμος και εσωτερικός χώρος

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και άτομα στέκονται

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται και άτομα τρώνε

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος