Άγιος Νικόλαος Αντιρρίου: εσπερινός-ΦΩΤΟ Εκτύπωση
Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2018 23:26

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: νύχτα, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται η Greta Patouxa

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, άτομα στέκονται και κουστούμι

ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ