headerphoto
Διαφήμιση
Τα νέα δεδομένα για τα Πολεοδομικά της Ναυπάκτου PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 23:41

 

Γνώστης του θέματος, όσον αφορά τα πολεοδομικά της Ναυπάκτου, ο Κωνσταντίνος  Χρ. Πατούχας – διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, μιλά στο Nafsweek για τις  πρόσφατες εξελίξεις επί του θέματος , μετά την απόφαση του ΣτΕ και σε αναμονή του Προεδρικού Διατάγματος , σχετικά με το οικιστικό της Ναυπάκτου. Μας είπε:

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι πέρασε το Σχέδιο ΠΔ/τος για το Οικιστικό της Ναυπάκτου από το ΣτΕ, πείτε μας κάτι για αυτό μιας και συμμετείχατε στο παρελθόν με ομάδα επιστημόνων που το επεξεργάστηκε:

«Πράγματι από το 2011 έως το 2014 ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Γιάννη Μπουλέ σε συνεργασία με την Υπηρεσία του Δήμου, τον Νομικό Σύμβουλο και τα αρμόδια τμήματα του τότε ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΝ σήμερα) και του ΥΠΠΟ επεξεργαστήκαμε το εν λόγω Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Καλό είναι εδώ να τονίσουμε πώς το Διάταγμα αφορά την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακό Τμήμα και είναι μια διαδικασία που οφείλαμε να είχαμε ολοκληρώσει από την εποχή της Υπουργείας του Τρίτση σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ). Από τότε είχαν γίνει προσπάθειες χωρίς όμως επιτυχία, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) σε διαφορετικές περιόδους και για διαφορετικούς λόγους δεν έκανε αποδεκτά τα προτεινόμενα σχέδια και παράλληλα ανέτρεπε το ισχύον καθεστώς με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια πολύπλοκη και αδιέξοδη κατάσταση (βλέπε Π.Ε. 284/1992, 529/1997, 444/2000, 179/2002, 263/2003), με καταγγελίες, ακυρώσεις εξατομικευμένων οικοδομικών αδειών, αναστολή λειτουργίας της Πολεοδομίας.

Η τετραετής αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών από το 1998 έως το 2001 σηματοδοτεί το αδιέξοδο του Οικιστικού της Ναυπάκτου.

Για το εν λόγω σχέδιο διατάγματος η διαδικασία ουσιαστικά ξεκίνησε μετά την υπ. αριθμόν 3844/2006 γνωμοδότηση του Ε’ τμήματος του ΣτΕ. Με βάση αυτή ο Συντελεστής Δόμησης  από 1,2 μειώθηκε σε 0,5 στο μεγαλύτερο τμήμα της πόλης, πρακτικά αναστέλλοντας επιπλέον τις οικοδομικές εργασίες και άδειες στο τμήμα αυτό.

Έτσι ανατέθηκε από τον Δήμο Ναυπάκτου το 2007 σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο των Αθηνών (Γραφείο Απ. Παπακωνσταντίνου) η εκπόνηση του σχεδίου, που στην συνέχεια εισηγήθηκε την πολεοδομική μελέτη ανάλυσης της πόλης το 2008 (Γραφείο Λύσιππος).  Πάνω σε αυτή την μελέτη βασίστηκε η τεκμηρίωση του νομικού γραφείου για το σχέδιο που πέρασε από το ΔΣ Ναυπάκτου το 2009.

Το 2012 ζητήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ & ΥΠΠΟ) εκ νέου η γνώμη του Δήμου Ναυπακτίας πριν την προώθηση του σχεδίου στο ΣτΕ. Στη φάση αυτή παρά τον κίνδυνο ακύρωσης του συνόλου της διαδικασίας παρενέβη ο Δήμος και εισηγήθηκε την  μερική τροποποίηση άρθρων τα οποία, αν δεν άλλαζαν, θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα στην πόλη (όπως υπαίτιες κατατμήσεις οικοπέδων & ακυρότητας οικοδομικών αδειών).

Τελικά οι εισηγήσεις μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκαν τεκμηριωμένες και έγιναν αποδεκτές από τα συναρμόδια Υπουργεία.  Χρειάστηκε όμως εκ νέου επεξεργασία του κειμένου από τα Νομικά τμήματα αυτών.

Με σημαντική καθυστέρηση τελικά το καλοκαίρι του 2018 συζητήθηκε στο ΣτΕ το διάταγμα και με ελάχιστες παρατηρήσεις διατυπώσεων πέρασε και αναμένουμε την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ».

Το νέο Διάταγμα τι θα περιλαμβάνει ;  Τί να προσδοκά ο πολίτης ;

«Το νέο διάταγμα θα περιλαμβάνει νέους όρους και περιορισμούς δόμησης για το Παραδοσιακό τμήμα της πόλης, από το Σκα έως την Λαγκαδούλα καθώς και καθορισμό χρήσεων γης. Ξεκαθαρίζει ως ένα βαθμό τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατεί εδώ και τριάντα περίπου χρόνια και ειδικά από την περίοδο της αναστολής οικοδομικών αδειών & εργασιών (1998-2001) στα πολεοδομικά της πόλης.

Καθορίζονται νέοι Τομείς, θεσπίζονται εκ νέου μορφολογικά στοιχεία και γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης της διατήρησης, αναστύλωσης ή και αναπαράστασης παραδοσιακών κτιρίων στο Κεντρικό τμήμα της πόλης. Στις περιοχές ανατολικά και δυτικά του Κέντρου ο Συντελεστής Δόμησης γίνεται 1,2 από 0,5 που ισχύει σήμερα.

Ταυτόχρονα όμως σε αυτό το σχέδιο διατάγματος δεν περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα όπως η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου ή η μεταβολή του ορίου του Παραδοσιακού Τμήματος της πόλης.

Οι νέες καθορισμένες χρήσεις γης δεν ακολουθούν το ισχύον ΓΠΣ αλλά στηρίζεται σε προτάσεις του εκπονούμενου Νέο ΓΠΣ (Γραφείο Διονυσοπούλου).

Γενικότερα θα λέγαμε ότι  το νέο ΠΔ είναι θετικό για την πόλη στο βαθμό που εξομαλύνονται κάποιες αναμφισβήτητες αδικίες και που αναβαθμίζεται σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών. Η σύγχυση στο σημερινό καθεστώς των χρήσεων τερματίζει, όμως ταυτόχρονα ανοίγει και ο κύκλος προσαρμογής στον νέο κανόνα που πάντα επιφέρει ζητήματα.

Μέχρι την έκδοση σε ΦΕΚ του νέου ΠΔ έπρεπε να λάβουμε υπόψη 5 Προεδρικά Διατάγματα, 6 γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ και σειρά από εγκύκλιους και ερμηνείες υπηρεσιών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Όλα αυτά αντικαθίστανται αρχικά με το νέο ΠΔ.

Ταυτόχρονα όμως λόγω της έλλειψης συστηματικότερης τεκμηρίωσης δεν εξαλείφονται κάποιες παρερμηνείες που έχουμε κληρονομήσει από  τις παλιότερες γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ για την πόλη οι οποίες προήλθαν κυρίως από πλημμελή προετοιμασία των σχεδίων από τον Δήμο και τα συναρμόδια Υπουργεία».

Δηλαδή θα έχουμε ακόμη εκκρεμότητες με το Οικιστικό της Ναυπάκτου;

«Προφανώς το νέο διάταγμα είναι ένα σημαντικό βήμα στην επίλυση του Οικιστικού ζητήματος της πόλης, όχι όμως η οριστική λύση.

Μετά από αυτό θα πρέπει να προωθηθούν αντίστοιχα συμπληρωματικά διατάγματα για την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου για το σύνολο της πόλης Παραδοσιακή και μη, να ολοκληρωθεί η Μελέτη του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Ναυπάκτου, να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής του παλιού ΓΠΣ και να προωθηθεί μια πολεοδομική λύση για την Παλαιοπαναγιά.

Για να προχωρήσουν τα παραπάνω θα πρέπει να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν σημαντικές υποστηρικτικές μελέτες που δείχνουν να είναι στάσιμες, όπως η Μελέτη του Πανεπιστημίου για την Ιστορική Τεκμηρίωση της πόλης και την πολεοδομική εξέλιξη της, η επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης των υδατορεμμάτων Σκα, Λαγκαδούλα & Βαρειά, η Περιβαλλοντολογική & Γεωλογική Μελέτη για το ΓΠΣ, η ολοκλήρωση καθορισμού αιγιαλού παραλίας για το σύνολο της Δ.Ε. Ναυπάκτου.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν αλληλουχία ενεργειών και αδιάλειπτη προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Πως κρίνετε τις ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής σε όλα αυτά ;

«Η διαδικασία για το συγκεκριμένο διάταγμα έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια και η τελευταία ουσιαστική παρέμβαση σε αυτό έγινε το 2012 με την τότε απόφαση του ΔΣ.

Σίγουρα τα πολεοδομικά θέματα απαιτούν χρόνο, θέλουν πολύ δουλειά και χρήζουν ειδικών γνώσεων. Επειδή όμως έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ζωή και την πραγματική οικονομία της πόλης, επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα και συνέπεια στην σκυταλοδρομία διαχείρισης τους, αφού δεν μπορούν να λυθούν στη διάρκεια μιας δημοτικής θητείας.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει την μεγαλύτερη δημοτική θητεία από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Παρά τις δεδομένες ελλείψεις και αδυναμίες θα ανέμενε κανείς τουλάχιστον να είχαν προωθήσει τα θέματα με τέτοιο ρυθμό που να συζητάμε σήμερα για τη σταδιακή ολοκλήρωση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και όχι να είμαστε στο πρώτο βήμα».

Μήπως όμως και η προηγούμενη δημοτική θητεία δεν χειρίστηκε αντίστοιχα τα θέματα αυτά;

«Το αντίθετο, σεβάστηκε τη δουλειά των προηγούμενων, παρέλαβε τη σκυτάλη και συνέχισε όσο πιο γρήγορα ήταν δυνατόν και με το καλύτερο αποτέλεσμα.  Το 2012 αντί να ακυρωθεί η διαδικασία ρίχνοντας την ευθύνη στην προηγούμενη διοίκηση λόγω πλημμελούς προετοιμασίας, διορθώθηκε στο βαθμό που διαδικαστικά ήταν αποδεκτό το σχέδιο διατάγματος με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και με σκοπό να μην χαθεί επιπλέον χρόνος για τους πολίτες που ήταν χρόνια εγκλωβισμένοι.

Παράλληλα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών & το ΥΠΠΟ δρομολογήθηκε η ολοκληρωμένη μελέτη τεκμηρίωσης των πολεοδομικών θεμάτων της πόλης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου θα ήταν η βάση νέου επόμενου σχεδίου διατάγματος που θα συνόδευε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Παραδοσιακής και μη.

Προετοιμάσθηκε, χρηματοδοτήθηκε και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο ο διαγωνισμός επικαιροποίησης & συμπλήρωσης των μελετών οριοθέτησης & διευθέτησης των υδατορεμάτων Σκα, Λαγκαδούλα & Βαρειά, αχίλλειος πτέρνα για την έκδοση του ΠΔ της Πράξης Εφαρμογής των Επεκτάσεων του παλιού ΓΠΣ.

Παραλήφθηκε και εξοφλήθηκε η Μελέτη Κτηματογράφησης δυτικών & ανατολικών επεκτάσεων του νέου ΓΠΣ. Επίσης δεσμεύτηκαν πιστώσεις για τις πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και για το νέο ΓΠΣ και προωθήθηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης του.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο δαπανήθηκαν και δεσμεύθηκαν από το Δήμο για τα πολεοδομικά θέματα της πόλης περίπου 1εκ ευρώ, με στόχο να δοθεί συνέχεια στις ενέργειες αυτές, γνωρίζοντας ότι μόνο μέσα από την ολοκλήρωση τους μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης για την πόλη και για τον Δήμο». 

 
Διαφήμιση