headerphoto
Διαφήμιση
Ποια έργα σε χωριά της Δωρίδας χρηματοδοτούνται με 13,7 εκατομ. ευρώ από “Φιλόδημο” και “Leader" PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 17:18

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Προτάσεις ύψους 13.717.999 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών σε Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος υπέβαλε προς έγκριση στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (3/10/2018) η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο ανοιχτών προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου και του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER.

Οι προτάσεις στηρίχθηκαν, τόσο σε υπάρχουσες μελέτες που επικαιροποιήθηκαν ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των προσκλήσεων, όσο και σε νέες μελέτες.

Για όλες τις προτάσεις που εγκρίθηκαν ομόφωνα, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, υπογραφή και εκπροσώπηση απαιτηθεί, ώστε να υποβληθούν οι προτάσεις αυτές.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» υποβλήθηκαν οι παρακάτω 2 προτάσεις:

1. Αποχέτευση Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου, που περιλαμβάνει τα συνεκτικά τμήματα των παραλιακών οικισμών Μαραθιά, Σκαλώματος, Μοναστηρακίου, Χιλιαδούς, Μαλαμάτων και Μανάγουλης. Τα λύματα των οικισμών αυτών θα καταλήγουν στην λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου. Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει τον κορμό στον οποίο θα συνδεθούν στη συνέχεια οι οικισμοί Ευπαλίου και Καστρακίου σε ειδική αναμονή που έχει προβλεφθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 10.292.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

2. Βελτίωση Ύδρευσης, που περιλαμβάνει τις Κοινότητες Ευπαλίου, Κλήματος, Μαλανδρίνου – Φυλακές Μαλανδρίνου, Παλαιοξαρίου, Τειχίου, Φιλοθέης και τον Οικισμό Χιλιαδούς. Ειδικότερα, προβλέπονται έργα για κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων πόσιμου νερού και έργων επέκτασης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων, καθώς και αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.704.999 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER υποβλήθηκαν οι παρακάτω 4 προτάσεις:

1. Βελτίωση Βατότητας Δρόμων, α) Λιδωρίκι, Θέση Βαρούσι προς Δένδρο και β) Επαρχιακή οδός Λιδωρικίου-Λευκαδιτίου προς Δενδράκια.

Στόχος είναι η κατασκευή έργων πρόσβασης (έργα οδοποιίας – αποκατάσταση δρόμων) που συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Τελικός σκοπός είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσβασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη εξασφάλιση της εύκολης και πιο άμεσης προσβασιμότητας σε μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, προϊόντων που προέρχονται από τη μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 160.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Ανάπλαση Χώρου Βρύσης «Δέση» ΤΚ Κριατσίου.

Η πρόταση περιλαμβάνει την κατασκευή έργων στον υπάρχοντα χώρο, που θα επιστρωθεί με φυσικές πέτρινες πλάκες, θα αποκατασταθούν οι παλαιές λιθοδομές (δέματα), οι παλαιές πεζούλες και οι παλαιοί τοίχοι, θα επιστρωθούν οι πεζόδρομοι – προσβάσεις στο χώρο της βρύσης και θα κατασκευασθούν καθιστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 126.000ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ Γλυφάδας.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί από την Τ.Κ. Γλυφάδας προς το Δαφνοχώρι, περνώντας από τον ελαιώνα ο οποίος είναι και μοναδικός δρόμος πρόσβασης. Η επέμβαση αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης με τσιμεντόστρωση προς τον ελαιώνα καθώς ο δρόμος αυτός είναι χωματόδρομος.

Ο συγκεκριμένος δρόμος αφορά την κύρια αγροτική οδό που χρησιμοποιείται περισσότερο απ’ όλους τους παραγωγούς της Τοπικής Κοινότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 230.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ Πανόρμου. Η πρόταση περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί από την Τ.Κ Πανόρμου στον ελαιώνα ο οποίος είναι ο κύριος και μοναδικός δρόμος πρόσβασης. Ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως τον χειμώνα κατά την συλλογή του ελαιόκαρπου.

Η αγροτική οδός που προτείνεται να βελτιωθεί, επιλέχθηκε με βάση την αναγκαιότητα βελτίωσής της, αφορά σε κύρια αγροτική οδό που χρησιμοποιείται περισσότερο απ’ όλους τους παραγωγούς της Τοπικής Κοινότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 205.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

------------------------------------------------------------------------------
ΜΑΜΜΑΛΗΣ : Να ενταχθεί και ο βιολογικός της Ερατεινής στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος 1”

Την ένταξη και του βιολογικού της Ερατεινής θα επιχειρήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μάμμαλης υποστηρίζοντας ότι θα επιδιώξει παρέμβαση, όπως τονίζει. Διευκρινίζει μάλιστα, ότι μπορούν στην παρούσα πρόταση να ενταχθούν μικροί οικισμοί, κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Αναλυτικά σημειώνει τα εξής :

Στην ερώτηση που έγινε από εμένα προς τον Δήμαρχο κ. Καπεντζώνη, για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 που αφορά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, θέλω να αναφερθώ αναλυτικά για το ως άνω πρόγραμμα που αφορά το Δήμο μας αλλά και να ενημερωθούν οι κάτοικοι της παραλιακής ζώνης και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ και ΠΑΝΟΡΜΟΥ.

Το πρόγραμμα αυτό για το Δήμο Δωρίδος προβλέπει χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης, όπως επίσης 3 εκατομμύρια ευρώ σε έργα ύδρευσης και 700.000€ για αγροτικούς δρόμους του Δήμου μας.

Η ερώτησή μου, προς το Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10-9-2018, έγινε με σκοπό να διευκρινισθεί γιατί δόθηκε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των 5 εκατομμυρίων ευρώ στα λύματα των ακτών (ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΡΑΘΙΑ – ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΕΥΠΑΛΙΟΥ) που η μελέτη δεν είναι ώριμη, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε 5 μηνών παράταση ώστε να εκδοθούν στη χρονική διάρκεια και να έχουν την σύμφωνη γνώμη των 18 συναρμοδίων Υπουργείων. Ο φάκελος που αφορά την μελέτη για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ερατεινής και των αποχετευτικών της Παραλίας Τολοφώνας και Πανόρμου, πληροί όλα τα απαιτούμενα και τα περιβαλλοντικά και χρειάζεται μόνο επικύρωση των νέων τιμών.

Η απάντηση που πήρα ήταν ότι η προκήρυξη αφορά οικισμούς Γ, δηλαδή άνω των 2.000 κατοίκων και ότι εμείς σε αυτή τη φάση μπορούσαμε να εντάξουμε μόνο την αποχέτευση Ευπαλίου και στην επόμενη προκήρυξη θα εντάξουμε το έργο της Ερατεινής.!!!!!

Η απάντηση αυτή με τα ως άνω δεδομένα δείχνει ότι το αίτημα έγινε μονομερώς και δεν έλαβαν υπ’ όψη τους ότι ο νόμος αναφέρει κατηγορηματικά και με την τοποθέτηση του Υπουργού ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και έργα σε μικρότερους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων όπως ΕΡΑΤΕΙΝΗ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ – ΠΑΝΟΡΜΟΣ που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Κατόπιν όλων αυτών ως Δημοτικός Σύμβουλος θα προσπαθήσω να γίνει παρέμβαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και στους αρμοδίους που χειρίζονται το ως άνω θέμα, ώστε για την χρηματοδότηση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, να ενταχθεί και ο βιολογικός της Ερατεινής που το κόστος δεν ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Για την αναφορά του Δημάρχου που ήταν πιο αιχμηρός ότι δεν λειτουργούμε ως Δήμος, στη λογική του χωριού μου, του χωριού σου, απαντώ ότι εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό γιατί είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και λειτουργώ για όλα τα προβλήματα και θέματα που αφορούν όλους τους Δημότες και το έχω αποδείξει στα καθήκοντα που έχω αναλάβει.

ΠΗΓΗ: DORIDANEWS

 
Διαφήμιση